• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2019-11

zeszyt-6034-przeglad-geodezyjny-2019-11.html

 
W numerze m.in.:
Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar IZDEBSKI)
Usługi GUGiK związane z numerycznym modelem terenu Numeryczny model terenu jest dyskretną (punktową) reprezentacją wysokości terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym obliczenie wysokości w dowolnym punkcie obszaru, dla którego model został zbudowany. Generalnie wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje numerycznego modelu terenu, które są oparte na różnych strukturach geometrycznych tj.: GRID - model w postaci regularnej siatki kwadratów, TIN - model w postaci nieregularnej siatki trójkątów. Rysunek 1. Ilustracja numerycznych modeli terenu GRID i TIN Każdy z wymienionych modeli posiada swoje wady i zalety, które przesądzają o ich zastosowani... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin KARABIN)
Artykuł miesiąca - październik 2019 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu październiku 2019 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów w składzie: Rohan Bennett (Australia), Eryadi Masli (Australia), Jossam Potel (Rwanda), Eva-Maria Unger (Austria), Chrit Lemmen (Holandia), Kees De Zeeuw (Holandia). Artykuł nosi tytu... więcej»

Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (Robert Cieszyński)
W dniach 11-13 września 2019 r. w malowniczym Tleniu (powiat świecki, gmina Osie) odbyło się szkolenie organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy pod hasłem: "Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego". Było to dziesiąte tego rodzaju seminarium administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa kujawsko-pomorskiego, i jak przystało na spotkanie jubileuszowe, liczba uczestników nie zawiodła. Patronat nad szkoleniem objął dr hab. inż. Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju. W szkoleniu brali udział geodeci powiatowi i miejscy województwa kujawsko-pomorskiego wraz z pracownikami wydziałów geodezji i kartografii urzędów powiatowych i miast na prawach powiatu.... więcej»

Geodezyjne tabu? (Michał PELLOWSKI)
Narada szkoleniowa - doskonała okazja do budowy wzajemnego zrozumienia i poprawy współpracy W dniach 3-4 października 2019 r. w Czapielsku (woj. pomorskie) odbyła się narada szkoleniowa PWINGiK pt. "Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji i współpraca środowisk geodezyjnych stymulatorem rozwoju nowoczesnej geodezji". Organizatorami szkolenia byli: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Było to już trzecie tego typu spotkanie zorganizowane w województwie pomorskim w ostatnich latach. Jak informuje Pomorska Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, celem spotkania było omówienie bieżących problemów w dziedzinie geodezji i kartografii, z jakimi zmagają się organy administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, a także wymiana doświadczeń dotyczących realizacji zadań organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.1 Wiem, że tego typu narady szkoleniowe odbywają się również w niektórych innych województwach, jednak nie zawsze w tak szerokiej formule. Forum dyskusyjne, które towarzyszy pomorskim naradom szkoleniowym jest znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, wzajemnego zrozumienia i poprawy współpracy organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Okiem wykonawcy Ten artykuł nie jest relacj... więcej»

Czy utworzyć samorząd zawodowy geodetów i kartografów?
W dniu 10.12.2019 r. zaplanowane jest w Warszawie całodniowe forum dyskusyjne organizowane przez porozumienie stowarzyszeń i organizacji Apel45, dotyczące samorządu zawodowego geodetów i kartografów. W forum wezmą udział wszystkie stowarzyszenia i organizacje geodezyjne i kartograficzne. Temat powołania samorządu zawodowego jest trudny i kontrowersyjny. Wielokrotnie podejmowane były rozmowy na temat jego utworzenia, a kilka lat temu podjęto w tym zakresie poważne próby, tworząc zarys przepisów prawa, które jednak nie uzyskały jednoznacznej akceptacji szeroko rozumianego środowiska geodezyjnego. Projekt poszedł do "zamrażarki", albowiem wielu geodetów uznało, że nie znajduje w nim dla siebie i zawodu, jaki pełni, żadnej wartości dodanej. Maleje ranga zawodu geodety. Zlikwidowano naszą dziedzinę. Czy ustanowienie samorządu zawodowego wpłynęłoby na poprawę sytuacji branży geodezyjnej, a szczególnie geodetów, przede wszystkim tych z uprawnieniami? Zarówno tych pracujących w administracji, jak i w wykonawstwie? Zadaliśmy ekspertom następujące pytania: ... więcej»

2019-10

zeszyt-5999-przeglad-geodezyjny-2019-10.html

 
W numerze m.in.:
Aliniometr pływakowo-laserowy do monitoringu przemieszczeń elementów konstrukcji budowlanych DOI:10.15199/50.2019.10.1
(Henryk BRYŚ, Kazimierz ĆMIELEWSKI, Marek TROJANOWICZ, Izabela WILCZYŃSKA)

Budowa i zasada działania zestawu pomiarowego aliniometru pływakowo-laserowego Na rysunku 1 przedstawiono autorski projekt zestawu pomiarowego aliniometru pływakowo-laserowego. Chwilowe położenie obrazu plamki laserowej rejestrowane jest na matrycy fotodetekcyjnej CCD połączonej z urządzeniem przetwarzającym dane pomiarowe, które następnie przysyłane są przewodem transmisyjnym do przenośnego komputera. Przetworzone dane pomiarowe mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym na monitorze w formie analitycznej i graficznej. Aliniometr pływakowo-laserowy został opracowany w dwóch wersjach: stacjonarnej i przenośnej. Dr hab. inż. Kazimierz ĆMIELEWSKI, prof. nadzw. UP Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Geodezji i Geoinformatyki ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław e-mail: kazimierz.cmielewski@upwr.edu.pl Dr inż. Izabela WILCZYŃSKA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Geodezji i Kartografii ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław e-mail: izabela.wilczynska@upwr.edu.pl Rys. 1. Widok zestawu pomiarowego aliniometru laserowego do rejestracji zmian przemieszczeń poziomych i pionowych obiektu inżynierskiego w położeniu wyjściowym 10 Przegląd Geodezyjny nr 10/2019  Rok XCI... więcej»

Meandry ubezpieczeń firmy geodezyjnej - wprowadzenie w temat (Krzysztof KARCZEWSKI)
Mojemu znajomemu geodecie pokazałem, w jaki sposób może w aplikacji SAGA Brokers kupić polisę OC on-line, ponieważ wcześniej rozmawialiśmy o ubezpieczeniu jego odpowiedzialności zawodowej. Zainteresował się do tego stopnia, że dokonaliśmy kalkulacji składki (w minutę) dla wybranej przez niego konfiguracji pokrycia ryzyka. Wyszło około 900 zł. - Mam taniej - powiedział z satysfakcją - Zapłaciłem 700 zł. - Może mi Pan pokazać polisę? - zapytałem. - Oczywiście - i wyjął z segregatora trzy kartki A4. Przyjrzałem się polisie. Zdefiniowanie, jaki obszar ryzyka pokrywa umowa ubezpieczenia, nie stanowiło żadnego problemu. - Panie Adamie, Pan wie, jakie ryzyko pokrywa ta polisa? - zapytałem. - No, jak to jakie? - odpowiedział lekko poruszony - Przecież tu jest napisane - "odpowiedzialność cywilna w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością". A dalej - "działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne". O, a tu nawet moje PKD - 71.12.Z. To PKD zawiera wszystkie czynności geodety! - To znaczy, że jest Pan pewien, że jak Pan popełni błąd w pomiarach, to wszystkie koszty naprawienia szkody zostaną wypłacone z tej polisy - raczej skonstatowałem niż zapytałem. ... więcej»

Kolejne spojrzenie na proces weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków (Jolanta Małgorzata Nadłonek)
Mgr inż. Dariusz Pręgowski geodeta powiatowy w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Absolwent wydziału GiK na PW. Studia podyplomowe z wyceny nieruchomości i zarządzania w administracji publicznej. Uprawnienia 1 i 2. Od Redaktora: To już trzecia wypowiedź na temat proces... więcej»

Pozwól się spisać (Tomasz Budzyński)
Powszechny spis rolny w 2020 roku i narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. to dwa potężne przedsięwzięcia, o realizacji których zdecydował Sejm w drodze ustawy odpowiednio 31 lipca i 9 sierpnia br. Stosowne przepisy weszły w życie w ostatnich dniach września. Przypomnijmy, że wspomniane spisy powszechne przeprowadzane są co 10 lat i dostarczają aktualnych danych, w tym dotyczących odpowiednio nieruchomości rolnych oraz nieruchomości mieszkaniowych. Powszechny spis rolny ma być przeprowadzony w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. W spisie rolnym, który jest obowiązkowy, wezmą udział użytkownicy gospodarstw rolnych. Niezbędne dane wymagane ustawą będą oni przekazywać w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interakt... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - wrzesień 2019 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu wrześniu 2019 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów z Malezji w składzie: Nur Zurairah Abdul Halim, Zoher Nomanbhoy, Mohd Noor. Artykuł nosi tytuł: "The Development of National Atlas - Malaysia's Experience". Artykuł zaprezentowano podczas odbywającego się w dniach od 22 do 26 kwietnia 2019 r. w Hanoi w Wietnamie - corocznego tygodnia roboczego FIG tzw. FIG Working Week 2019. W artykule Autorzy na pr... więcej»

2019-9

zeszyt-5971-przeglad-geodezyjny-2019-9.html

 
W numerze m.in.:
Ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków użytku gruntowego "Tp" w kontekście przepisów dotyczących wyłączania z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz określających zasady realizacji inwestycji drogowych i kolejowych DOI:10.15199/50.2019.9.3
(Ludmiła PIETRZAK)

31 grudnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, między innymi w zakresie systematyki użytków gruntowych. Jedna z wprowadzonych zmian dotyczyła brzmienia § 68 ust. 3 pkt 7, który zawiera regulacje prawne dotyczące terenów komunikacyjnych. Skutkiem tej nowelizacji jest podział terenów komunikacyjnych na: a) drogi, oznaczone symbolem - dr, b) tereny kolejowe, oznaczone symbolem - Tk, c) inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem - Ti, d) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem - Tp. Przesłanki decydujące o zaliczeniu gruntów do użytku Tp określa wiersz 21 tabeli, zawartej w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zwane dalej "rozporządzeniem egib". Zgodnie z tym przepisem, do gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych zalicza się grunty, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i zostały wydzielone pod drogi publiczne lub linie kolejowe na podstawie: 1) ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości lub uchwał o scaleniu i podziale nieruchomości, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także prawomocnych orzeczeń sądowych orzekających o podziale nieruchomości; 2) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474); 3) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.); 4) ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisó... więcej»

Praktyki geodezyjne studentów Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspomnienie o dworze w Goszycach w pięćdziesiątą rocznicę (Jacek Grzybała)
Wwyniku reformy rolnej w 1945 roku majątek i dwór w Goszycach (gm. Kocmyrzów) przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. Szczęśliwym trafem w latach 1945-1970 był on użytkowany i zarządzany przez Akademię Górniczo- Hutniczą w Krakowie (oficjalna jego nazwa to Ośrodek Szkoleniowy AGH w Goszycach). To uratowało nowy dwór murowany od całkowitej zagłady i ruiny. Na letnie praktyki geodezyjne przyjeżdżali tu co roku studenci Wydziału Geodezji Górniczej i Wydziału Geologii. Geodeci w czasie trwania studiów bywali tu zgodnie z programem dwa razy: pierwszy raz po drugim roku studiów, drugi raz po trzecim roku; geolodzy zaś w czasie trwania studiów geologicznych - tylko jeden raz. Piszący te słowa był w... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Miejsce stałego pobytu - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt: VIII SA/Wa 340/19 Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Wskazać należy, że za miejsce stałego pobytu uznaje się miejsce, w którym dana osoba stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe. Przesłanki, stanowiące przyczyny przebywania danej osoby na stałe w konkretnym lokalu, mogą mieć w poszczególnych przypadkach różną postać lub częstotliwość, co może wiązać się z sytuacją życiową danej osoby, np. z nauką, zdobywaniem kwalifikacji zawodowych wymagających wyjazdu za granicę, wyjazdem do pracy. Wieloaspektowość stanu przebywania na stałe w danym lokalu prowadzi do wniosku, iż sam fakt przejściowej nieobecności czy też występowanie dłuższego okresu fizycznej nieobecności w miejscu stałego zameldowania nie mogą stanowić podstawy do przyjęcia, że doszło do opuszczenia stałego pobytu. O istnieniu przesłanki opuszczenia czy też nieopuszczenia miejsca stałego pobytu w sposób trwały, można mówić wtedy, gdy całokształt zachowań zainteresowanej osoby będzie wskazywał, iż lokal, w którym była na stałe zameldowana, jest nadal miejscem koncentracji jej interesów życiowych lub przestał być tego rodzaju miejscem. 2. Zasób geodezyjny a informacja publiczna - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt: II SAB/Kr 113/19 Strona złożyła do starosty wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentów uzasadniających poszczególne zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej aktualnie przez starostę, dotyczących pewnego zabytkowego budynku. Co w tej sprawie powiedział WSA w Krakowie? Odnosząc się w pierwszej kolejności do trybu, w jakim powinna zostać udzielona wnioskowana informacja publiczna, Sąd zaznaczy... więcej»

Katastrofalne powodzie w Krakowie w latach 1813-2010 i ich cyrkulacyjne uwarunkowania DOI:10.15199/50.2019.9.1
(Henryk BRYŚ, Marta CEBULSKA)

Wprowadzenie Woda jest jednym z podstawowych i decydujących zasobów warunkujących rozwój cywilizacji, ale równocześnie jest żywiołem wywołującym kataklizmy. W Krakowie warunki hydrograficzne sprawiły, że na przestrzeni wielu wieków miasto rozwijało się dynamicznie (rys. 1), mimo częstych powodzi nawiedzających ówczesne osady. Sieć rzeczna pełniła wiele funkcji w tym zaopatrzenia w wodę, a także komunikacyjne czy też obronne [8]. Początkowo, rozwój miasta koncentrował się wokół lokacyjnego miasta, która to lokacja miała miejsce w 1257 r., a dopiero w XX wieku równoleżnikowo - wzdłuż Wisły [19,12]. Jednak na przestrzeni wielu lat sieć rzeczna Krakowa ulegała zmianom. Pierwsze zmiany koryta Wisły na terenie Krakowa nastąpiły po lokacji miasta. Zmiany te związane były prawdopodobnie z odcięciem groblami zakola Wisły, która przepływała wówczas przez Błonia, tworząc martwe koryto [26, 19]. W pierwszej połowie XIX wieku w korycie Wisły prowadzono prace oczyszczające koryto, jak również pomiędzy Krakowem a Niepołomicami wykonano przekopy, których efektem było skrócenie rzeki na tym odcinku o 33,8%. Kolejne skrócenia długości koryta Wisły o około 4 km miało miejsce już w drugiej połowie XX wieku [19]. Zmianom uległy również biegi rzek Prądnika i Rudawy, jak również prowadzono prace osuszające podmokłe tereny celem zwiększenia powierzchni pól uprawnych [8]. Zagadnieniem zmian w sieci rzecznej na terenie Krakowa zajmowali się m.in. Dynowski [8], Tobiasz [26], Pociask-Karteczka [19, 20, 21]. Również nadzwyczajne zjawiska hydrologiczne o zasięgu regionalnym, które wystąpiły w XX wieku, były przedmiotem licznych monografii [10, 22, 23, 24], a także w XXI wieku w maju i czerwcu 2010 [13]. Na uwagę zasługują również historyczne zapiski powodzi (X-XVIII wiek) oraz prace, w których w sposób syntetyczny przedstawiono opis tych zjawisk. Rozwój sieci stacji pomiarowych dopiero dał możliwość oceny ilościowej tego zjawiska, czego wcześniej nie podawano... więcej»

Międzynarodowa Konferncja Fotogrametryczna na Politechnice Warszawskiej
16-17 września 2019 roku na Politechnice Warszawskiej odbędzie się konferencja (warsztaty) na temat oceny i porównywania sensorów, systemów i danych geoprzestrzennych w fotogrametrii i teledetekcji (Workshop on Evaluation and Benchmarking of Sensors, Systems and Geospatial Data in Photogrammetry and Remote Sensing). Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS) oraz European Spatial Data Research (EuroSDR) powierzyło Politechnice Warszawskiej zorganizowanie warsztatów - konferencji na temat wąskiego zakresu merytorycznego, jakim jest ocena i porównywanie fotogrametrycznych i teledetekcyjnych sensorów oraz danych nimi pozyskanych. Jednocześnie w zbliżonym terminie zaplan... więcej»

2019-8

zeszyt-5942-przeglad-geodezyjny-2019-8.html

 
W numerze m.in.:
Zakładnicy Czerwonej Pieczątki (Michał PELLOWSKI)
Wnaszej branży skuteczna realizacja zdecydowanej większości zleceń uzależniona jest od "urzędowej pieczątki" na dokumentach wytworzonych przez geodetę. Innymi słowy, geodeta posiadający państwowe uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest zakładnikiem klauzuli umieszczanej przez starostę na jego produktach. Jednocześnie starosta prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny m.in. w oparciu o materiały przekazywane przez geodetów. Tworzy to doskonałe warunki do całej masy nadużyć. Przekaz podprogowy... W ostatnim czasie, podobnie jak wielu innych geodetów z okolicy, otrzymałem e-maila z komunikatem pewnego Starostwa Powiatowego w sprawie wiat (treść w ramce). Zgodnie z PKOB wiaty są budynkami. Na podstawie § 78 pkt 4 nie wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. Wiaty, których nie wykazuje się w ewidencji, nie wrysowujemy na ewidencyjnym notatniku zmian. Na notatniku na bazie mapy zasadniczej takie wiaty wykazujemy symbolem budynku z opisem "wiata nieewidencyjna". Na szkicach, mapie wynikowej należy stosować symbol budynku. Na szkicach należy umieścić opis jak na notatniku zmian (wiata nieewidencyjna), na mapie wynikowej można wstawić opis BNE. Na pierwszy rzut oka ten komunikat nie wyróżnia się niczym szczególn... więcej»

Wspólnoty gruntowe w ewidencji gruntów i budynków DOI:10.15199/50.2019.8.1
(Joanna RECZYŃSKA, Paweł HANUS)

1. Wprowadzenie Wspólnota gruntowa jest jedną z form gospodarowania na gruntach rolnych, leśnych i pod wodami. Jest pewnego rodzaju historycznym reliktem, który od blisko 60 lat, w prawie niezmienionej formie funkcjonuje po dziś dzień. Stanowi ona pozostałość po nadaniach własności gruntów użytkowanych przez wspólnoty mieszkańców albo tytułem odszkodowań za zniesione służebności kilkadziesiąt lat temu. W obecnych czasach, wspólnoty gruntowe zaczynają się reaktywować. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki atrakcyjności terenów, których dotyczą oraz możliwości ich efektywnego wykorzystania. Jednakże, w znacznej mierze ich efektywność jest zależna od stopnia uregulowania stanu prawnego wspólnot [6]. Ciężko w prawie oraz literaturze doszukać się jednak formalnej definicji wspólnoty gruntowej. Próbę tę podjął jedynie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach [9], orzekając: "Jakkolwiek w ustawodawstwie brak jest definicji wspólnot gruntowych, to z całokształtu uregulowań dotyczących tych podmiotów wynika, że ich przedmiotem jest grunt przeznaczony do wspólnego użytku w znaczeniu prawa cywilnego, tzn. do takiego użytku, jaki przysługuje właścicielom, a więc polegającego na wykorzystaniu wspólnego gruntu jako pastwiska, jako wygonu, lasu do pobierania drzewa i innych pożytków". Uchwalona dnia 29 czerwca 1963 r. ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych była próbą ujednolicenia dla całego kraju regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania wspólnot. Ustawa określa zakres przedmiotowy i podmiotowy omawianej instytucji oraz kwestie związane z jej gospodarowaniem i rozporządzaniem jej dobrami. Wprawdzie ustawa zakłada, że wspólnoty gruntowe mają służyć wspólnemu gospodarowaniu w rolnictwie i leśnictwie, trudno jednak znaleźć w niej ich formalną definicję. Ustawodawca wymienia jedynie rodzaje nieruchomości, które mogą wchodzić w jej skład i uprawnionych do korzystania z tych dóbr. Również przyjęta w ustawie koncepcja, zgodnie z którą w... więcej»

Z Zarządem Polservice Geo rozmawia Redaktor Naczelny "Przeglądu Geodezyjnego" Ludmiła Pietrzak (Leszek Walczuk)
Ludmiła Pietrzak: Firma Polservice świadczy dużo usług geodezyjnych. Żaden z Panów nie jest geodetą. Ciekawe jest to, że kluczowe osoby w firmie to ojciec i syn - Prezes i Wiceprezes. Jakie są Panów zawody i jak to się stało, że taka firma powstała? LESZEK WALCZUK: Z wykształcenia jestem geologiem, ale już kilkadziesiąt lat zajmuję się kierowaniem działem firmy lub firmą, w Polsce i zagranicą. TOMASZ WALCZUK: Ja z kolei jestem ekonomistą, doktorem nauk Szkoły Głównej Handlowej, ale już od kilkunastu lat pracuję w branży budowlanej. L.P.: Bardzo Panów proszę o kilka słów na temat powstania Polservice Geo i działalności spółki. L.W.: Byłem przez całe lata dyrektorem Biura Usług Pozaeuropejckich, początkowo w PHZ Polservice, a następnie w Polservice Sp. z o.o. Biuro zajmowało się wykonywaniem zagranicą różnych usług m.in. geologią surowcową, geologią inżynierską, wierceniem studni głębinowych, wiertnictwem naftowym, sejsmiką naftową, remontami instalacji przemysłowych w przemysłach: energetycznym, cementowym, chemicznym itp., a także geodezją i kartografią. Działalność ta była prowadzona w takich krajach jak: Egipt, Libia, Jemen, Kuwejt, Indie, Pakistan, Syria i wielu innych. L.P.: Czy "geo" w nazwie spółki to jest geologia czy geodezja? L.W.: W nazwie Polservice Geo "geo" oznacza usługi geodezyjne i geologiczne, czyli i to, i to. T.W.: Bardziej jednak geodezję, ponieważ geologii obecnie prawie nie realizujemy. Wykonujemy jedynie monitoring geotechniczny. L.P.: A ilu geodetów obecnie pracuje w Państwa spółce? T.W.: Na umowach o pracę od 120 do 140. L.P.: A w terenie? T.W.: Nasi pracownicy świadczą pracę głównie w terenie, współpracujemy także z osobami, które wybrały formę samozatrudnienia. Są to pracownicy wystawiający faktury. L.P.: Czy Państwa pracownicy to geodeci, którzy obsługują budowę dróg? T.W.: Nie tylko dróg, także kolei, wszystkiego, obsługują też energetykę i budownictwo kubaturowe. L.P.: A co budujecie Państwo z ... więcej»

Monitorowanie kolejowych konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym DOI:10.15199/50.2019.8.2
(Piotr OLASZEK, Damian SALA, Ireneusz WYCZAŁEK, Marek KOKOT)

1. Wprowadzenie Monitoring konstrukcji zyskuje coraz większe znaczenie w praktyce inżynierskiej na całym świecie, w związku z koniecznością oceny stanu technicznego obiektów narażonych na wpływ czynników zewnętrznych takich jak trzęsienia ziemi [21] lub ekstremalne opady [2] albo na działalność człowieka, głównie w związku z realizacją nowych inwestycji [1]. Główną zaletą monitoringu jest szybka reakcja na zachodzące procesy destrukcyjne, dzięki czemu można w porę podjąć działania ostrzegawcze, zapobiegawcze lub ochronne. W badaniach konstrukcji mostowych jedną z najważniejszych mierzonych wielkości są przemieszczenia. We wczesnym stadium rozwoju monitoringu bazowano na geodezyjnych technikach pomiarowych, które od dawna były stosowane do badania przemieszczeń. Do pomiaru przemieszczeń pionowych stosowano głównie niwelację geometryczną, a do poziomych - techniki kątowe. Z czasem do monitoringu zaczęto stosować pomiary odległości [18], a obecnie również technikę pomiarów satelitarnych GNSS [26]. Coraz powszechniej stosowana jest też technika fotogrametryczna, która dzięki coraz większym możliwościom fotografii cyfrowej bywa stosowana tam, gdzie jednocześnie trzeba monitorować procesy dynamiczne [11] obejmujące większą liczbę punktów kontrolnych rozlokowanych w różnych miejscach badanego obiektu [3, 19]. W ostatnich latach nastąpił rozwój czujników inercyjnych takich jak inklinometry [10, 24] i akcelerometry [27], które z powodzeniem zastępują geodezyjne techniki pomiarów. W odróżnieniu od metod geodezyjnych, czujniki te nie wymagają zewnętrznych punktów odniesienia. W przypadku konstrukcji kolejowych szczególnie istotna jest analiza przemieszczeń i przyspieszeń drgań dźwigarów pod obciążeniem dynamicznym, na co wskazuje wielu badaczy, a między innymi Frýba w [4], Yang w [25] oraz Klasztorny [8]. O ile pomiary przyspieszeń są stosunkowo proste w realizacji, to pomiary przemieszczeń w trybie automatycznym i bez dozoru operatora s... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Akt notarialny - czy jest to informacja publiczna? - wyrok WSA w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r., sygn. akt: II SA/Kr 335/19 Ustawa o dostępie do informacji publicznej ma zapewniać transparentność działań władzy publicznej, umożliwiać społeczną jej kontrolę, budować społeczeństwo obywatelskie i rozwijać demokrację uczestniczącą, w której obywatele mają wpływ na podejmowanie dotyczących ich decyzji. Dlatego żądana informacja, aby uzyskała walor informacji publicznej, musi dotyczyć zgodnie z art. 1 ust. 1 "sprawy publicznej". Przedmiotem takiej informacji jest problem lub kwestie, które mają znaczenie dla większej ilości osób czy grup obywateli lub też są ważne z punktu widzenia poprawności funkcjonowania organów państwa. Pomimo szerokiego rozumienia pojęcia informacji publicznej, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być i nie jest środkiem do wykorzystywania w celu uzyskania każdej informacji. Bez wątpienia akt notarialny może w swej treści zawierać informację publiczną podlegającą udostępnieniu, jednak nie implikuje to możliwości uzyskania jego kopii, odpisu czy skanu, nawet w postaci zanonimizowanej. Udostępnianiu aktów notarialnych w ramach dostępu do informacji publicznej sprzeciwiają się przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie; ograniczenie dostępu do aktów notarialnych wynika także z treści ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Trafne jest stanowisko, że przeciwko udostępnianiu aktu notarialnego w ramach dostępu do informacji publicznej przemawia wykładnia systemowa przepisów wskazanych wyżej ustaw. 2. Jak wydanie ... więcej»

2019-7

zeszyt-5916-przeglad-geodezyjny-2019-7.html

 
W numerze m.in.:
Letnie rozważania o sprawach ważnych - co nam szykuje ustawodawca (Dariusz Pręgowski)
Ze względu na porę roku, upały panujące w czerwcu, w którym powstaje materiał, a także mając nadzieję na słoneczną pogodę w lipcu, w tym numerze będzie nieco filozoficznie. Tak, aby nie forsować głowy szczegółami trudnych merytorycznie tematów. A więc będzie o… planowanej nowelizacji naszej Ustawy Matki. Pisząc ten materiał, nie mam jeszcze pojęcia o tym, jak potoczy się proces legislacyjny. Czy projekt padnie, czy dostanie przyspieszenia tak, aby jeszcze w tej kadencji Sejmu został uchwalony. Główny Geodeta Kraju jeszcze w maju sygnalizował, że jeśli w lipcu cały proces się nie zakończy, to pewnie na jakiekolwiek zmiany przyjdzie nam jeszcze zaczekać dość długo. Zrozumiałe. Z tego też względu nie ma co szczegółowo "wgryzać" się w projekty poszczególnych norm, tym bardziej, że nie wiadomo, jakie będą miały ostatecznie kształt. W chwili pisania tego artykułu podniosła się wrzawa, że Stowarzyszenie Geodetów Polskich nie podpisało listu otwartego do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zatrzymania procedury nad pracami przy projekcie nowelizacji. Czytając komentarze pod notką w tej sprawie na najbardziej poczytnym w naszym geodezyjnym środowisku portalu internetowym, zauważyłem, że komentatorzy są mocno podzieleni. Jeśli tak, to jednak należy dopatrywać się sensu niepodpisywania listu otwartego, pomimo wyłamania się Stowarzyszenia od opinii pozostałych organizacji. Rozumiem, że w jedności siła. Naprawdę rozumiem. Jednak, ile to już pracy włożono w przygotowanie projektu, który co trzeba podkreślić, jest jednak tylko "liftingiem". Oprócz przewidywanego zwiększenia opłat za wyk... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie (Waldemar Izdebski)
Podsumowanie roku pełnienia funkcji Głównego Geodety Kraju Upłynął już ponad rok odkąd pełnię funkcję Głównego Geodety Kraju i chciałbym przedstawić Państwu krótki raport ze swojej działalności w tym okresie. Do najważniejszych działań zaliczam przygotowanie zmian w ustawie "Prawo geodezyjne i kartograficzne", ułatwiających korzystanie z danych geodezyjnych przez geodetów i obywateli oraz kreowanie i wspieranie procesu informatyzacji geodezji i szeroko rozumianego tematu danych przestrzennych. Opisując szerzej zrealizowane zadania, na uwagę zasługuje przynajmniej 21 tematów, które przedstawiam poniżej: 1. Przygotowanie nowelizacji ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne", która: ??eliminuje zjawiska biurokratyczne w obsłudze prac geodezyjnych (np. dokument licencji wydawany obecnie praktycznie do każdego dokumentu wydawanego z ośrodków dokumentacji), ??wprowadza uproszczony i jednorazowy sposób opłat za materiały do prac geodezyjnych, ??uwalnia dane o osnowie szczegółowej z zasobów powiatowych oraz o osnowie podstawowej z zasobu centralnego, c... więcej»

95 lat temu... (Ryszard RUS)
95 lat temu, powyższym tekstem (pisownia oryginalna), rozpoczynał się 1. zeszyt PRZEGLĄDU MIERNICZEGO opublikowany w sierpniu 1924 roku. Postanowiłem zgłębić, kto kryje się pod podpisem REDAKTOR? W stopce redakcyjnej czytamy: "MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM MIERNICTWA POLSKIEGO - Redaktor i wydawca WACŁAW KRZYSZKOWSKI - czyli właściciel?! Wacław Krzyszkowski urodził się 22 czerwca 1896 roku. Członek zarządu Związku Mierniczych Polskich w latach 1916-1935. Założyciel, redaktor i wydawca "Przeglądu Mierniczego" (czasopismo miesięczne poświęcone sprawom miernictwa polskiego - wychodzi 15-go każdego miesiąca) w latach 1924-1939. W tym czasie powstaje Związek Polskich Czasopism Technicznych i Zawodowych (14 czerwca 1928 r.) z inicjatywy A. Pawłowskiego, współpracowali z nim S. Rodowicz i S. Turczynowicz. Założycielami Związku było 15 redaktorów naczelnych czasopism technicznych i gospodarczych, m.in. Wacław Krzyszkowski ("Przegląd Mierniczy"). Przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w dniu 23 maja 1932 roku nabywa uprawnienia mierniczego przysięgłego. Kancelarię prowadzi w Warszawie przy ul. Królewskiej 1 oraz przy ul. Wielkiej 5 m 4. Tworzy Społeczne Zrzeszenie Inżynierów RP, które powstało w 1935 roku. W czerwcu 1938 r. ukazał się pierwszy numer "Przeglądu Urbanistycznego" - kwartalnik poświęcony urbanistyce i dziedzinom pokrewnym. Czasopismem kierowali: Zygmunt Rudolf - przewodniczący. Komitetu Redakcyjnego, Stanisław Kluźniak - redaktor naczelny, Wacław Krzyszkowski - redaktor odpowiedzialny. W roku 1935 zostaje członkiem Stowarzyszenia Mierniczych Przysięgłych RP - okres działalności: 1935-1939. Siedziba: Warszawa. Oddziały: Białystok, Brześć n. Bugiem, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Łuck, Nowogródek, Poznań, Toruń, Warszawa, Wilno. Struktura organizacyjna: Zjazd Delegatów, Zarząd Główny; sekcje, komisje. Liczba członków: 500 (1935), 750 (1939). Prezesi: Władysław Surmacki (1935-1938), Józef Plenkiewicz (1938), Aleksander Chudzi... więcej»

Zawiadamianie stron o czynnościach geodety (wykonawcy) na gruncie (PIETRZAK Ludmiła)
Tematem, który poruszamy w tym panelu ekspertów, jest zawiadamianie stron o czynnościach geodety (wykonawcy) na gruncie. Wiele sytuacji rodzi dużo kontrowersji - czy strona została prawidłowo zawiadomiona czy też nie. Różne jest też podejście do tematu w poszczególnych starostwach, a czasami również w wyrokach sądów administracyjnych. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych jest czynnością materialno-techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym. Podobnie wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib i uprzednio ustalonych. Postępowaniem administracyjnym jest ustalenie przebiegu granicy nieruchomości w rozgraniczeniu. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zawiadamiania stron stanowi, że przesyłkę dostarcza się podmiotowi ewidencyjnemu, którym jest małżeństwo z udziałem niepodzielnym 1/1 - wspólność ustawowa majątkowa małżeńska. Moim zdaniem, mogę do jednej koperty zaadresowanej do Jana Kowalskiego i Janiny Kowalskiej włożyć dwa oddzielne zawiadomienia - jedno dla Jana Kowalskiego drugie dla Janiny Kowalskiej. Osoba, który otworzy kopertę może przekazać drugie pismo współmałżonkowi. Tak jak stanowi KPA. Chociaż nie mówimy o postępowaniu administracyjnym tylko czynności materialno-technicznej. Podobne zdanie, które to zdanie w całej rozciągłości podzielam, o możliwości zawiadomienia w jednej kopercie dwóch małżonków mieszkających pod wspólnym adresem reprezentuje kilku ekspertów. Niestety organy administracji geodezyjnej żądają dwóch oddzielnych kopert, osobno do każdego ze współmałżonków, co bardzo znacząco powiększa koszty opracowania geodezyjnego. Ale w końcu te koszty to problem wykonawcy, a nie organu. Więc organ dylematów w tym zakresie nie ma żadnych albo dylematy te pojawiają się sporadycznie. Zgodnie z § 38.1 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wykonawca zawiadamia wszystkich właścicieli ora... więcej»

"Libijskie peregrynacje" - fragment książki (Stefan BAJER)
8. Budowa drogi Molga - Sugh Al- Ahad - cd. Ale wracajmy na drogę. Tutaj zaś ciężka robota, w ekstremalnych warunkach klimatycznych, za psie pieniądze, ale z niesamowitym ładunkiem wrażeń pozazawodowych. Nie licząc sytuacji skrajnie bulwersujących, codzienność na drodze obfitowała również w wiele interesujących obserwacji i zaskakujących zdarzeń. Na przykład obserwacja jeżdżących budowaną trasą, mimo zakazu, samochodów libijskich. Toć to była skarbnica wiedzy o hierarchii społecznej i stosunkach rodzinnych w tym muzułmańskim kraju. Samochody tu spotykane to zwykle osobowo-towarowe japońskie toyoty lub niemieckie volkswageny z pięcioosobową kabiną i otwartą paką. Dopóki samochodem podróżowały osoby płci męskiej, hierarchia była oczywista. Obok kierowcy siedział... więcej»

2019-6

zeszyt-5883-przeglad-geodezyjny-2019-6.html

 
W numerze m.in.:
Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - marzec 2019 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu marcu 2019 r. wyróżniono artykuł napisany przez Clarissę Augustinus - byłą Dyrektor UN-Habitat/GLTN. Artykuł nosi tytuł: "Working with FIG for 25 years on socio-economic innovations"1. Artykuł stanowi treść przemówienia, które zostało zaprezentowane przez Autorkę podczas obchodów 140-lecia FIG, które odbyły się 8 grudnia 2018 roku w Atenach w Grecji. Clarissa Augustinus współpracowała z FIG od roku 1993, jako nauczyciel akademicki, osoba publiczna oraz w końcowym etapie jako partner - lider UN-Habitat/Global Land Tool Network (GLTN). W swoim przemówieniu opisała swoje wieloletnie doświadczenia we współpracy z FIG w obszarach związanych z administrowani... więcej»

Apel45 i organizacje geodezyjne na spotkaniu w Związku Powiatów Polskich
W dniu 20.05.2019 w siedzibie Związku Powiatów Polskich w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie spotkali się przedstawiciele ZPP z organizacjami geodezyjnymi. Ze strony ZPP w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski, Radca Prawny Monika Małowiecka oraz Urszula Świtała. Ze strony organizacji w spotkaniu uczestniczyli: Robert Rachwał - Polska Geodezja Komercyjna, Ludmiła Pietrzak - Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Agnieszka Buczek - Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Krzysztof Lichończak i Krzysztof Rogala - Geodezyjna Izba Gospodarcza, Krzysztof Szczepanik i Wiesław Sikora - Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne. Wymienione osoby reprezentowały jednocześnie porozumienie APEL45. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Dorota Pawłowska-Baszak - Polskie Towarzystwo Geodezyjne, Sławomir Barasiński - Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów. Grzegorz Kubalski i Monika Małowiecka Głównym tematem spotkania była przede wszystkim planowana nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na początku spotkania głos zabrał Krzysztof Szczepanik, poruszając takie sprawy jak wykonywanie prac geodezyjnych przez urzędników pracujących w Starostwach Powiatowych, co tworzy patologie i niezdrową konkurencję dla legalnie pracujących wykonawców (zwlekanie z weryfikacją, urzędnicy, którzy nie mają czasu na tę weryfikację, bo zajmują się własnymi pracami, konkurencyjność prac wykonywanych przez urzędników, bo sami sobie weryfikują, więc inwestor otrzymuje szybkie opracowanie). Poruszał warunki stworzone w poszczególnych starostwach dla geodetów jako wykonawców prac - wymieniał te dobre przykłady (np. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim), jak i te bardzo złe przykłady, gdzie geodeta czynności wykonuje w przysłowiowym kącie. Poruszył również temat zawartości baz danych i zbierania zbyt dużej ilości zbędnych danych, a obowiązek zbierania przerzucany jest na wykonawcę. Następnie poruszał temat małej dostępności wielu środ... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 44/06/19 Projektowana w łuku kołowym trasa drogowa, o szerokości s = 20.00 m w liniach rozgraniczających, przecina nieruchomość ABCD o znanych współrzędnych prostokątnych x, y punktów granicznych A, B, C, D. Należy obliczyć pole powierzchni pasa drogowego EFGH i pozostałe części nieruchomości ABCD. DANE: 1) promień łuku kołowego osi drogi R = 500.00 m, 2) współrzędne środka okręgu koła O: xO = 600.00, yO = 950.00, 3) współrzędne punktów granicznych n... więcej»

RODO inspiruje do czytania ze zrozumieniem (Jacek Kmita)
Nie jest niczym odkrywczym, że jak Polska długa i szeroka, środowisko geodezyjne na przestrzeni dziejów wykreowało specyficzne regionalnie treści i formy dokumentacji geodezyjnej wykonywanej na różne potrzeby społeczno-gospodarcze. Takie zjawisko można w pewnym stopniu uzasadnić (usprawiedliwić) uwarunkowaniami historycznymi, które na obszarze każdego z byłych zaborów silnie oddziaływały przez dziesięciolecia także na sferę naszej działalności, kształtując wzorce kultywowane przez kolejne pokolenia geodetów. Specyficzne żądania w stosunku do opracowań będących dziełem geodetów zostały utrwalone i są artykułowane przez poszczególnych zamawiających oraz różne organy i instytucje wykorzystujące dokumenty geodezyjne w prowadzonych przez siebie postępowaniach, np. wydziały architektury i budownictwa, nadzór budowlany, notariusze, a nawet wydziały ksiąg wieczystych. W takich realiach mapy, wykazy, szkice, protokoły i inne dokumenty przeznaczone dla zamawiającego oraz zamieszczane w dokumentacji technicznej przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, okraszane są różnorodnymi ponadstandardowymi klauzulami, adnotacjami, odnośnikami, wyróżnieniami kolorystycznymi, zestawieniami danych, w tym osobowych. Regionalna czy (o zgrozo!) lokalna różnorodność ma pewien swoisty urok, jednak nie należy zapominać, że istnieją jednolite dla całego kraju przepisy regulujące, z reguły dość czytelnie, zasady sporządzania dokumentacji geodezyjnej, które jesteśmy zobowiązani traktować poważnie, czyli znać i przestrzegać. My, to znaczy, zarówno wykonawcy prac geodezyjnych, jak i administracja geodezyjna różnych szczebli, a szczebla powiatowego szczególnie. W naszej profesjonalnej rzeczywistości zawodowej nie powinno być miejsca na geodezyjne odpowiedniki oscypków, serów korycińskich, obwarzanków krakowskich, kołoczy śląskich, andrutów kaliskich ani rogali świętomarcińskich czy innych regionalnych specjałów. Wrażenie, że w zasadzie ws... więcej»

Czy wykonawca powinien się samooczyszczać, jak nie czuje się winnym? (Żaklina OSSOWSKA)
Przepis art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Regulacja ta oznacza, że jeżeli zamawiający w SIWZ lub Ogłoszeniu wprowadzi do podstaw wykluczenia fakultatywną przesłankę z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, to obowiązany jest wykluczyć każdego wykonawcę, względem którego ta przesłanka ziściła się. Wyjątkiem od tej zasady jest wykonawca, który dokonał skutecznego self-cleaning’u. W wyniku niestabilnej sytuacji gospodarczej zapoczątkowanej kryzysem finansowym w 2008 r., sytuacja ekonomiczna i finansowa wielu przedsiębiorcó... więcej»

2019-5

zeszyt-5854-przeglad-geodezyjny-2019-5.html

 
W numerze m.in.:
Fig Working Week - Hanoi, Wietnam - 22-26 kwietnia 2019 (Ludmiła Pietrzak)
Hasłem przewodnim FIG Working Week w 2019 roku było "Geospatial Information for a Smarter Life and Environmental Resilience".W dniu 22 kwietnia 2019 roku, w Poniedziałek Wielkanocny, rozpoczął się w... więcej»

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Zapewnienia zamawiającego o sprawnym przeprowadzeniu postępowania a termin jego wykonania Termin realizacji zamówienia określony datą dzienną to pułapka dla wykonawcy i łatwy zarobek dla zamawiającego na karach umownych. To także daje pretekst zamawiającemu do odstąpienia od umowy, jeśli w zakreślonej dacie nie otrzymał jeszcze całego przedmiotu zamówienia. Niebezpieczeństwo jest tym większe, im bardziej skomplikowana procedura, począwszy od przetargu ograniczonego, poprzez dialog techniczny. Oczywiście zamawiający w dobrej wierze może wierzyć, że przeprowadzi przetarg sprawnie, ale to wykonawcy będzie bił zegar i z każdą minutą odmierzał rosnące ryzyko sporu na etapie realizacji zamówienia. W wyroku sygn. akt 414/19 Izba orzekła: Izba postanowiła również zobowiązać Zamawiającego do wykreślenia słów: "...do dnia 30.11.2019 r." i zastąpienia ich słowami: "...w terminie 180 dni licząc od daty zawarcia umowy". Wprawdzie Zamawiający określił termin wykonania zamówienia zgodnie z art. 48 ust. 2 p... więcej»

APEl 45 (Krzysztof ROGALA)
Apel 45 to porozumienie krajowych organizacji geodezyjnych i kartograficznych, obecnie: Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Polskiej Geodezji Komercyjnej KZPFG-K, Porozumienia Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów i Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Uroczyste podpisanie Porozumienia miało miejsce 15 maja 2018 r. na Politechnice Warszawskiej. Nazwa Porozumienia pochodzi od 45 wniosków, z którymi to w 2017 r. Rada GIG (z inicjatywy B. Grzechnika) zwróciła się do pozostałych organizacji, z apelem, pytając o opinię i poparcie. Chodziło o zidentyfikowanie tych problemów i celów, które uzyskają całkowitą i jednoznaczną, 100% akceptację wszystkich organizacji. To nas zjednoczyło. Takich wniosków (celów działania) zdefiniowano dziewięć, które już wspólnie, w trakcie wielotygodniowej ratyfikacji tekstu porozumienia, doprecyzowano. Celem porozumienia są wspólne działania dla realizacji rekomendowanych przez organizacje wniosków, zmierzających do poprawy obecnych norm prawnych i technicznych, tak, aby m.in. odbiurokratyzować i usprawnić szeroko pojęty proces inwestycyjno-budowlany, ale i funkcjonowanie służby geodezyjnej i kartograficznej. Do praktycznej realizacji celów Porozumienia powołano Komitet Wykonawczy. W jego skład wchodzi po jednym upełnomocnionym przedstawicielu każdej organizacji. 5-osobowy zespół tworzą: Przewodniczący Komitetu Krzysztof Rogala (Wiceprezes GIG), Zastępca Przewodniczącego Ludmiła Pietrzak (Wiceprezes SGP) oraz Agnieszka Buczek (Komisja Rewizyjna SKP), Robert Rachwał (Prezes PGK), Krzysztof Szczepanik (Pełnomocnik PLSG). Pracę Komitetu zorganizowano tak, aby nie naruszyć suwerenności żadnej organizacji, finalnie każde wystąpienie musi uzyskać akceptację wszystkich członków Komitetu, w sprawach trudniejszych konsultujemy projekt z aktywem organizacji, w najbardziej skomplikowanych dokument musi uzyskać także akceptację wszystkich prezesów organizacji. Mamy prawo i korzystamy z n... więcej»

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Barbara Kosińska)
16 kwietnia 2019 r. odbyło się, 7. w kadencji 2017-2021, zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Z uwagi na to, że trwa Rok Geodezji Polskiej, zebranie Zarządu miało charakter uroczysty. Gośćmi zebrania byli: Pan Minister Artur Soboń, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Pan Dyrektor Rafał Władziński, Główny Urząd Geodezji i Kartografii; Pan Prezes Adam Baryłka, Wiceprezes FSNT-NOT; Pan Dyrektor Robert Kowalczyk, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pan Prof. Zdzisław Kurczyński; Członkowie Honorowi SGP. Szczególnie uroczystym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom SGP. Z rąk Ministra Artura Sobonia odznaczenia otrzymali: Brązowy Krzyż Zasługi - Lucjan Średnicki z Oddziału Świętokrzyskiego; Medal "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii" - Zbigniew Rynkiewicz z Oddziału w Gdańsku; Srebrn... więcej»

"Być narodowi użytecznym" (Ryszard RUS)
P.T. Czytelnikom PG należy się informacja o genezie hasła Pierwszego (I) Powszechnego Zjazdu Mierniczych Polskich, który odbył się w Warszawie w dniach od 4 stycznia (sobota) do 6 stycznia [nota bene poniedziałek Święto Trzech Króli] 1919 roku… Na początek kilka faktów, o których powszechnie wiadomo, m.in. że główne fazy rozbiorów Polski to: ??I rozbiór - 1772 (Rosja, Prusy, Austria), ??II rozbiór - 1793 (Rosja, Prusy), ??III rozbiór - 1795 (Rosja, Prusy, Austria). Po III rozbiorze Polski obszar zaboru pruskiego stanowił ponad połowę terytorium Królestwa Prus, zaś Polacy stanowili blisko połowę jego ludności. W 1807 roku Polska uzyskała namiastkę niepodległości w formie utworzonego Księstwa Warszawskiego, w 1815 roku przekształcono je w niesuwerenne Królestwo Polskie, formalnie związane unią personalną z Rosją. Rosja zajęła tym samym 82% terytorium Rzeczypospolitej w granicach z 1772 r., Austria 11%, Prusy 7%. W 1916 roku Austro-Węgry i Niemcy utworzyły zależne od nich regencyjne Królestwo Polskie. Powstały po obaleniu caratu Tymczasowy Rząd Rosji księcia Lwowa w manifeście 17 marca/30 marca 1917 roku uznawał dla narodu polskiego pełne prawo stanowienia o swoim losie według własnej woli i że wierny układom ze swymi sprzymierzeńcami, wierny wspólnym planom walki przeciwko światu germańskiemu, chciwemu walki, dopomoże do utworzenia niezawisłego państwa polskiego ze wszystkich terytoriów, w których Polacy tworzą większość, jako rękojmię trwałego pokoju w przyszłej, nowo zorganizowanej Europie. 29 sierpnia 1918 roku Rada Komisarzy Ludowych, realizując postanowienia pokoju brzeskiego, specjalnym dekretem anulowała traktaty rozbiorowe (za czym jednak nie nastąpił zwrot Polsce ziem ani innych dóbr zagrabionych w wyniku rozbiorów), 7 października 1918 r. Rada Regencyjna zapowiedziała niepodległość Polski i 11 listopada 1918 r. przekazała naczelne dowództwo wojska Józefowi Piłsudskiemu, 14 listopada 1918 r. rozwiązała się. Po 1918... więcej»

2019-4

zeszyt-5825-przeglad-geodezyjny-2019-4.html

 
W numerze m.in.:
Z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewem Gryglasem rozmawia Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego dr inż. Ludmiła Pietrzak
LUDMIŁA PIETRZAK: Panie Pośle, jest Pan członkiem Porozumienia Jarosława Gowina, zapewne słyszał Pan, że nowa dyscyplina naukowa - inżynieria lądowa i transport - objęła swoim zakresem dotychczasowe budownictwo, transport oraz geodezję i kartografię. Sytuacja ta jest niezrozumiała dla tysięcy geodetów. Zlikwidowano geodezję, pozostawiając niektóre tak małe dyscypliny jak leśnictwo. Poza tym niektóre dyscypliny naukowe mają bardzo rozbudowane nazwy, tak jak np. inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka. Co Pan o tym sądzi? ZBIGNIEW GRYGLAS: Witam Państwa, jestem jednym z dwóch geodetów zasiadających w Polskim Sejmie, absolwentem Wydziału Geodezji na Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie - obecnie Uniwersytet Warmińsko- Mazurski. Zanim trafiłem do polityki, krótko pracowałem w zawodzie i także jako nauczyciel akademicki. Nigdy nie zapomnę nieodżałowanej Profesor Marii Krystyny Szacherskiej - córki przedwojennego oficera, która była przez lata moim mentorem. Geodezja nauczyła mnie konkretnego podejścia do życia i rozwiązywanych problemów. W tym kontekście ze smutkiem przyjąłem regulacje Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego odbierające geodezji miano odrębnej dyscypliny nauki. Wspólnie z Panem prof. Januszem Walo interweniowaliśmy w tej sprawie u Wicepremiera, Ministra Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina. Choć uzyskaliśmy zrozumienie Premiera, nasze starania nie zakończyły się sukcesem, ale nie składamy broni. L.P.: Co mogą jeszcze zrobić geodeci, naukowcy i przedsiębiorcy prowadzący badania i prace rozwojowe w obszarze geodezji i kartografii, aby przynajmniej mieć geodezję w nazwie szerszej dyscypliny? Z.G.: Myślę, że geodezja i geodeci obronią się sami. Historyczne zasługi naszego środowiska dla obrony suwerenności i integralności Rzeczypospolitej są powszechnie znane i były publicznie podkreślane, choćby podczas Jubileuszu 100-lecia... więcej»

Sposoby cyfrowej archiwizacji PZGiK (Dariusz Barcikowski)
Archiwizacja cyfrowa czy inaczej digitalizacja (cyfryzacja) materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) jest w ostatnim czasie tematem ważnym, nośnym i palącym problemem dla wielu Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). Są 2 podstawowe cele cyfryzacji zasobu geodezyjnego: 1. Stworzenie cyfrowej kopii bezpieczeństwa PZGiK; 2. Udostępnienie materiałów PZGiK w postaci cyfrowej. Zapisy § 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK jednoznacznie wskazują datę 31 grudnia 2020 r., jako datę zakończenia prac przetworzenia cyfrowego materiałów zasobu. Poza ODGiK-ami województwa mazowieckiego, które zrealizowały projekt z RPO w poprzedniej perspektywie finansowania unijnego (2007-2013) i zeskanowały w większości zasoby operatów i map, ODGiK-i w pozostałych województwach są na etapie realizacji lub poszukiwań wykonawców prac skanowania. A o to w ostatnim czasie jest bardzo trudno… Zazwyczaj prace związane ze skanowaniem PZGIK wchodzą w zakres kompleksowych działań, tworząc tzw. "przetarg zintegrowany", tzn. obejmujący wykonanie baz GESUT, BDOT500, EGiB i skanowanie PZGiK, co stanowi pewien problem. Wiąże się to z tym, że ODGiK-i chcą... więcej»

Cena oferty niższa np. o 20% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Z dniem 28 lipca 2016 r. brzmienie art. 90 ustawy uległo zmianie w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). W świetle znowelizowanej treści przepisu art. 90 ust. 1 Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwią... więcej»

Inauguracja Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) (Robert Łuczyński)
Start nowego systemu informatycznego został ogłoszony podczas konferencji "ISOK - bezpieczne społeczeństwo, środowisko, gospodarka". Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich powiedział, że uruchomienie ISOK-a jest momentem przełomowym i wielkim sukcesem Wód Polskich. - Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz całą gospodarką wodną, system przenosi nas w XXI wiek - podkreślił Przemysław Daca. Informatyczny System Osłony Kraju stanowi kompleksowe, zaawansowane narzędzie analizy i ostrzegania przed groźnymi zjawiskami, w szczególności meteorologicznymi i hydrologic... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u
Artykuł miesiąca - styczeń 2019 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu styczniu 2019 r. wyróżniono artykuł napisany przez Panów Kevin Mcdougall i Saman Koswatte z Australii. Artykuł nosi tytuł: "The Future of Authoritative Geospatial Data in the Big Data World - Trends, Opportunities and Challenges"1. Artykuł zaprezentowano podczas corocznego spotkania Komisji 3 FIG i warsztatów, które odbyły się w dniach od 3.12 do 6.12.2018 r. w Naples we Włoszech pod hasłem "Spatial Information in the Era of Data Science: Challenges and Practical Solutions". Rozmiar danych, jakie są dostępne w Internecie jest... więcej»

2019-3

zeszyt-5793-przeglad-geodezyjny-2019-3.html

 
W numerze m.in.:
"Żółte słupki" - mit o prawidłowym oznaczeniu pasa drogowego (Witold ZALEWSKI)
Kiedyś na pewnej konferencji geodezyjnej, w luźnej rozmowie na temat granic nieruchomości, jako dobry przykład dbałości o ich stan jako przykład podano sposób oznaczania pasów drogowych dodatkowymi, żółtymi słupkami z napisem "pas drogowy". Żaden z rozmówców nie miał wówczas wątpliwości, że jest to dobre działanie ze strony zarządcy drogi.Z pewnością każdy poruszający się drogami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zauważył, że wzdłuż drogi osadzone są betonowe żółte słupki. Czasami jest ich tak dużo, zwłaszcza na zjazdach, że aż oczy bolą. O ile sam słupek mógłby być różnie interpretowany przez użytkowników drogi, to po odczytaniu umieszczonego na nich napisu "Pas Drogowy" wszystko staje się jasne - to granice oddzielające drogę od pozostałych gruntów. Ileż to pracy i pieniędzy kosztowało oznaczenie długich na dziesiątki kilometrów dróg. Sprawdzenie, weryfikacja, wznowienie czy ustalenia granic, a następnie oznaczenie ich dodatkowymi "żółtymi słupkami". Tylko podziwiać i brać przykład, jak dbać w terenie o stany prawne granic nieruchomości. I faktycznie tak powinno być, ale niestety nie jest. Pewnego dnia przyszedł do mnie załamany klient (gospodarz), który na skutek oznaczenia "Pasa Drogowego" musiał się cofnąć od faktycznego pasa drogi w głąb swojej działki o ok. 8 m. Opowiadał mi: Któregoś dnia, idąc rano na m... więcej»

80. urodziny prof. Wojciecha Wilkowskiego - byłego Redaktora Naczelnego Przeglądu Geodezyjnego
W dniu 2 lutego 2019 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 80. urodzin prof. Wojciecha Wilkowskiego, wieloletniego Redaktora Naczelnego Przeglądu Geodezyjnego. W spotkaniu uczestniczyła bliska Rodzina, przyjaciele oraz osoby ze świata nauki, m.in. dr hab. inż. Janusz Walo - Prorektor Politechniki Warszawskiej, prof. Alina Maciejewska - Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW, dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, dr hab. inż. Marcin Karabin, dr hab. inż. Marek Wo... więcej»

Stwierdzenia wad nadających się do usunięcia a uprawnienie do odmowy odbioru końcowego (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Zgodnie z dominującym w judykaturze stanowiskiem, oddanie przez przyjmującego zamówienie dzieła z wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się w sposób wyraźny umowie, uprawnia zamawiającego do odmowy odbioru dzieła, a tym samym wynagrodzenie nie staje się wymagalne. Jednak w sytuacjach, w których dzieło wykazuje jedynie wadę nieistotną, jego oddanie powinno powodować po myśli art. 642 § 1 kodeksu cywilnego wymagalność wierzytelności wykonawcy o wynagrodzenie, zaś zamawiającemu pozostają wówczas uprawnienia z tytułu rękojmi. Kluczowym oczywiście jest przy takim zagadnieniu art. 643 k.c.... więcej»

Kultura techniczna gwarantem szacunku dla geodetów i owoców ich pracy (Jerzy GAJDEK)
Wstęp Organizację w dniu 7 I 2019 r. seminarium eksperckiego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nt. "Problemy prawne w obszarze praktyki geodezyjno-ewidencyjnej", opisanego w [1], trzeba uznać za sygnał wręcz alarmowy. Należy jednak zauważyć i podkreślić, że problemy natury "geodezyjno- ewidencyjnej" zostały wcześniej dostrzeżone przez niedawno mianowanego Głównego Geodetę Kraju, który zareagował na nie wcześniej w sposób bardzo konkretny, powołując w okresie od 22 VI 2018 r. do 21 IX 2018 r. aż 5 zespołów mających rozwiązać wiele nurtujących obywateli problemów, w tym również poruszone na wspomnianym seminarium w Biurze RPO. Kultura techniczna będąca awangardą postępu technicznego jest w geodezji obszarem rozległym. Niejako z definicji pozwala oferować "produkty" geodezyjne na wysokim poziomie. Ja skupię się na kulturze technicznej związanej z punktami, a konkretnie z ich pomiarami i obliczeniami. Zwiększanie dokładności pomiaru punktów, w szczególności materializujących znaki i punkty graniczne, powinno być dla nas geodetów zadaniem priorytetowym, w efekcie prowadzącym do okresowej korekty zapisów w obowiązujących przepisach prawa. Punkty, wokół nich kręci się cała geodezja Punkt jest jednym z podstawowych pojęć w matematyce. Jest pojęciem pierwotnym, posiada określone położenie, lecz nie posiada wymiarów [2]. W geodezji położenie punktów materializowane jest jednak poprzez wybrane elementy szczegółów terenowych. Wykorzystujemy też w geodezji punkty niematerialne - a więc w pełni zgodne z pojęciem pierwotnym - posiadające tylko współrzędne. Funkcjonuje też w naszej branży ważne pojęcie piksela, najmniejszego elementu (czyli punktu) obrazu cyfrowego. Zwiększanie dokładno... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1.Dostęp do informacji publicznej a bezczynność organu - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. Akt II SAB/Sz 153/18 W razie skierowania wniosku o udzielenie informacji publicznej, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, który taki wniosek otrzymał, może zachować się w jeden z poniższych sposobów: ??udzielić, w formie czynności materialno-technicznej, informacji publicznej, gdy jest jej dysponentem oraz nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jej udzielenia, co winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku oraz w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem; ??poinformować wnioskodawcę, że jego wniosek nie znajduje podstawy w przepisach ustawy, gdyż żądanie nie dotyczy informacji mających charakter informacji publicznej lub też wskazać, że organ nie jest dysponentem informacji, o których udzielenie wnioskodawca się zwrócił, bądź też poinformować stronę, że w sprawie obowiązuje inny tryb udzielenia informacji, niż ten, w którym strona się zwróciła; ??odmówić udostępnienia informacji lub umorzyć postępowanie, czego winien dokonać w formie decyzji administracyjnej; ??odmówić udostępnienia informacji publicznej przetworzonej w związku z niespełnieniem przez stronę warunku wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy. Bezczynność organu w sytuacji określonej przepisami ustawy polega więc na tym, że organ, zobowiązany do podjęcia czynności materialno-technicznej w przedmiocie informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje i jednocześnie nie wydaje decyzji o odmowie jej udostępnienia albo też udziela informacji niepełnej czy też niezgodnej z wnioskiem oraz gdy odmawia jej udzielenia w n... więcej»

2019-2

zeszyt-5761-przeglad-geodezyjny-2019-2.html

 
W numerze m.in.:
Niwelacyjny system pomiarowy z zastosowaniem laserowej stopki sygnalizacyjnej DOI:10.15199/50.2019.2.2
(Henryk BRYŚ, Kazimierz ĆMIELEWSKI)

1. Ogólny opis i zasada funkcjonowania systemu pomiarowego Niwelacyjny przyrząd pomiarowy - Laserowa Stopka Sygnalizacyjna LSS - w koncepcji swoich założeń jako przystawka do łaty niwelacyjnej służy do niwelacji punktów niedostępnych do bezpośredniego ustawienia łaty [3]. Łata z zamocowaną na niej stopką stoi nie na niwelowanym punkcie, lecz obok niego (w miejscu dogodnym do jej ustawienia i do wykonywania obserwacji), a na badany punkt kontrolowany kierowane są dwie wiązki laserowe, które przecinają się na nim, tworząc jedną plamkę (rys. 2 oraz rys. 3). Eliminuje się w ten sposób konieczność opierania łaty stopką o punkty kontrolowane. Diody laserowe zamontowane są w przyrządzie w ten sposób, aby możliwy był ich obrót w dowolnym kierunku, a plamka lasera mogła być oddalona maksymalnie do około 1 metra od płaszczyzny podziału łaty. Dzięki temu realizowane jest wcięcie "w przód" ze stałej bazy, które umożliwia wyznaczenie wysokości niwelowanego punktu. Przed pomiarem właściwym wyznaczana jest pewna wartość - d - stała LSS, która podczas dalszych pomiarów nie ulega zmianom. W przypadku pomiarów wykonywanych LSS, wysokość punktu kontrolowanego A w ramach monitoringu geodezyjnego można wyznaczyć ze wzoru 1: Dr hab. inż. Kazimierz ĆMIELEWSKI, prof. nadzw. UP Uniwersytet Przyrodniczy We... więcej»

Jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Barbara Kosińska)
4 stycznia 1919 roku, w Warszawie rozpoczął się Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych. Wydarzenie to zapoczątkowało zrzeszanie się polskich mierniczych, które ostatecznie doprowadziło do utworzenia Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 100 lat później, 25 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich uczciło to wydarzenie galą jubileuszową z przewodnim mottem: "Być narodowi użytecznym" St. Staszica, które przyjęto z Pierwszego Powszechnego Zjazdu Mierniczych Polskich. Udział w gali wzięło około 400 osób ze środowiska geodezyjnego, jak również sympatyków Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Jak w uroczystym wystąpieniu powiedział Janusz Walo, Prezes SGP: "...Ten Jubileusz to niewątpliwie zasługa wielu pokoleń znamienitych osobistości, wybitnych inżynierów i techników, którzy w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej zawsze potrafili skutecznie integrować środowisko geodezyjne, dbać o wysokie standardy wykonywania zawodu oraz inicjować postęp techniczny w geodezji. To dzięki nim Stowarzyszenie Geodetów Polskich przez te wszystkie lata pełni ważną rolę w środowisku, a zawód geodety cieszy się niezmiennie szacunkiem w społeczeństwie... Dzisiejsze Stowarzyszenie kultywuje tradycje poprzedników, dba o etyczną stronę zawodu, uczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych, współpracuje z organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą, we współpracy z ośrodkami naukowymi podnosi wiedzę i profesjonalizm w zawodzie, a także inicjuje wiele innych działań na rzecz środowiska geodezyjnego. Była to i jest jedyna organizacja zrzeszająca wszystkich geodetów, pracujących zarówno w administracji, jak i wykonawstwie, ludzi nauki i ludzi z innych branż, czujących się geodetami....". Świętowanie Jubileuszu rozpoczęto Mszą Świętą, która zgromadziła w kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu liczną rzeszę geodetów z całego kraju. Msza Święta była koncelebrowana przez ks. Kardynała Kazimierza Nycza oraz ks. Michała Płosz... więcej»

Wspomnienia o Panu Bolesławie Wolnym (Henryk Musiatowicz, Maciej Zięba, Wiesław Osik, Jacek Borzymowicz, Zbigniew Mechliński, Wojciech Wnuk, Agnieszka Majewska)
Kolega Bolesław Wolny urodził się w dniu 5.01.1935 r. we Lwowie. Był szczecinianinem od roku 1946, a z geodezją szczecińską związał się w roku 1955, gdy rozpoczął zbieranie materiałów i pisanie pracy dyplomowej na Wydziale Geodezji Górniczej AGH pt. "Inwentaryzacja urządzeń portowych". Po ukończeniu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i uzyskaniu tytułu: mgr inż. geodeta, rozpoczął z dniem 1.08.1957 r. pracę zawodową w Poznańskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie. Pierwsze poważne prace polegały na wykonaniu pomiarów i sporządzeniu map pasa technicznego wybrzeża morskiego, administrowanego przez Urzędy Morskie w Szczecinie i Słupsku, a więc na terenie ówczesnych województw: szczecińskiego i koszalińskiego. W roku 1962 przeszedł do pracy w administracji geodezyjnej i nadzoru, podjął pracę w Delegaturze GUGiK, by z dniem 1.07.1972 zostać Kierownikiem Delegatury Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W roku 1974 powstało Wojewódzkie Biuro Geodezji i Kartografii w Szczecinie, którego dyrektorem został Bolesław Wolny, z tytułem głównego geodety województwa aż do roku 1984. Prezes GUGiK powołał w 1977 r. kolegę Bolesława Wolnego na członka Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, której był członkiem do 1987 roku. W latach 1985-1990 pracował w OPGK w Szczecinie jako kierownik Zakładu Inżynierii i Wydawnictwa i szef Wojewódzkiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W roku 1991 przeszedł do pracy w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisko Kierownika Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W latach 1985 do 1996 był członkiem Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych. W roku 1999 przeszedł na emeryturę. Wraz z rozpoczęciem pracy zawodowej złożył wniosek o przyjęcie w poczet członków SGP, a Zarząd Oddziału swoją decyzją z dnia 13.09.1957 r. przyjął Go w poczet członków Stowarzyszenia Geo... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH (Stanisław GRODZICKI)
Zadanie 40/02/19 Plan zagospodarowania przestrzennego terenu przewiduje wydzielenie terenów rekreacyjnych w kształcie owalnym (w kształcie łódki). Kształt terenu rekreacyjnego wyznaczają dwa przecinające się okręgi kół. W celu określenia pola powierzchni terenu rekreacyjnego wyznaczono współrzędne prostokątne X, Y środków 1 i 2 kół oraz wartości ich promieni R1 i R2. Ponadto należy obliczyć współrzędne X, Y punktów A i B przecięcia się okręgów oraz największą szerokość S i największą długość D terenu rekreacyjnego. DANE: X1 = 350.00, Y1 = 350.00, X2 = 500.00, Y2 = 740.00, R1 = 300.00 m, R2 = 200.00 m. Krzyżówka geodety 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 POZIOMO: 1) do mierzenia nachylenia magnetycznego, 7) porywanie limbusa, 8) dawna broń... więcej»

Scalenia gruntów w ujęciu historycznym. Scalenia kiedyś i dziś. Historia Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych w Polsce - cd. DOI:10.15199/50.2019.2.3
(Jarosław TASZAKOWSKI, Gustaw KORTA)

3. Scalenia dziś Wzrost ilości realizowanych scaleń gruntów w Polsce nastąpił dopiero po wejściu do Unii Europejskiej. Scalenia wykonywane w Polsce w latach 2004- 2006 były finansowane głównie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" (Dz.U. 2004 r. Nr 197, poz. 2032, z późn. zm.) Priorytet 2. "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", Działanie 2.2. "Scalanie gruntów". Po raz pierwszy program ten umożliwił dofinansowanie scalenia gruntów z funduszy unijnych. Możliwość realizacji scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadziła ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.). Ustawa uściśliła listę zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013, w tym działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Natomiast na podstawie Rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2009 r., Nr 48, poz. 388 z późn zm.), na scalanie gruntów w Polsce została przyznana kwota 152 mln euro. Kolejny okres finansowania i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. (Dz.U. z 2015 r., poz. 349), w kwestii scaleniowej definiując działanie: 4. Inwestycje w środki trwałe oraz poddziałanie: 4.3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Warunki aplikowania o środki zostały ujęte w ... więcej»

2019-1

zeszyt-5737-przeglad-geodezyjny-2019-1.html

 
W numerze m.in.:
Piśmiennictwo geodezyjne w 100-leciu NIEPODLEGŁEJ DOI:10.15199/50.2019.1.2
(Wojciech WILKOWSKI)

Wprowadzenie Zapisany papier - ten tradycyjny, aczkolwiek niezawodny nośnik informacji - pozwala uwiecznić tych, którzy włożyli wiele pracy twórczej i inwencji tworzenia do etosu inżyniera i technika geodety. Wielu z nich odeszło na zawsze, bo takie są nieubłagane prawa przyrody, lecz ich nazwiska oraz wyniki ich pracy zostały uwiecznione na często pożółkłych kartach pism, które na swych łamach przedstawiały problematykę nurtującą naszych kolegów i koleżanki, wykonujących zawód ówczesnego mierniczego, a teraz geodety. Tytuły tych pism według dat ich powstawania to: w okresie międzywojennym: Przegląd Mierniczy, Biuletyn Koła Inżynierów, Geodeta; w latach 1945 i późniejszych: Przegląd Geodezyjny, Geodezja i Kartografia, Pocztylion i Magazyn Geoinformacyjny Geodeta. Tylko piśmiennictwu zawdzięczamy wiedzę o historii rozwoju gatunku homo sapiens oraz ściśle z tym rozwojem związanym zawodzie geodety. W momencie, gdy homo sapiens przeszedł na osiadły tryb bytowania, powstał natychmiast problem granic obszarów zajmowanych początkowo przez poszczególne plemiona, później państwa, a następnie indywidualnych członków tych społeczności. Rozpoczął się proces dzielenia Ziemi i narodziła się Geodezja, której źródłosłowem jest zbitka słów greckich GE - ziemia oraz DAISIA - dzielić ([1], [2], [4]). Wielkim osiągnięciem piśmiennictwa geodezyjnego w Polsce Jagiellonów było wydanie w 1566 r. pierwszej książki technicznej, napisanej w języku polskim (w ówczesnym piśmiennictwie obowiązywała zasada wydawania dzieł naukowych w języku łacińskim). Była to książka pt. "Geometria. To jest miernicka nauka po polsku krótko napisana z greckich i łacińskich ksiąg", a jej autorem był ówczesny prof. Stanisław Grzepski - kierownik Katedry Geometrii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. DOI: 10.15199/50.2019.1.2 Badając piśmiennictwo geodezyjne w Polsce, powstałe równolegle z początkiem odrodzenia Rzeczypospolitej oraz utworzenia organizacji geodezyjnych, a... więcej»

Transakcyjność w procesach aktualizacji baz danych PZGiK (Paweł Szmajda)
Dane systemu PZGiK składowane są w relacyjnych bazach danych. By zapewnić cykl życia obiektów baz danych PZGiK, edycja tych danych powinna być realizowana w trybie transakcyjnym opisanym przez standard ACID (od nazwy angielskich słów Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), gdzie ogólnie znane własności to: ??Atomicity (Niepodzielność) - każda transakcja albo wykona się w całości, albo w ogóle, ??Consistency (Spójność) - po wykonaniu transakcji system będzie spójny, czyli nie zostaną naruszone żadne zasady integralności, ??Isolation (Izolacja) - transakcja może odczytywać tylko dane zapisane (zatwierdzone), dane niezatwierdzone nie są dostępne dla innych transakcji, ??Durability (Trwałość) - system potrafi uruchomić się i udostępnić spójne, nienaruszone i aktualne dane zapisane w ramach zatwierdzonych transakcji. W przypadku aktualizacji baz danych PZGiK, zmiana w bazie (transakcja) obejmuje szereg operacji wykonywanych w relacyjnej bazie danych związanych z wprowadzeniem zmiany na podstawie wiarygodnych dokumentów (operatów, aktów notarialnych, decyzji itp.). Transakcyjny model aktualizacji powinien być zrealizowany w taki sposób, aby każde działanie związane z aktualizacją zapewniało spełnienie standardu ACID. Oznacza to między innymi, że: ??zbiór operacji związanych z aktualizacją bazy danych PZGiK musi stanowić integralną całość i albo wykonają się wszystkie operacje, albo żadna z nich, ??mod... więcej»

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich w styczniu 2019 roku (w 100-lecie Stowarzyszenia Geodetów Polskich)
Janusz Walo Prezes Krzysztof Bakuła Wiceprezes Anna Kowalewska Wiceprezes Jan Łopaciuk Wiceprezes Barbara Kosińska Sekretarz Generalny Izabela Pawłowska Skarbnik Ludmiła Pietrzak Wiceprezes Komisja Rewizyjna An... więcej»

...historia POLSKIEJ, niepodległej GEODEZJI w przestrzeni ostatnich...100 lat? (Ryszard RUS)
MOTTO: Pierwszym wyDZIELONYm obszarem na Ziemi był EDEN (działka?). Wypędzając Adama i Ewę z Raju, powiedział Pan "...i odtąd ziemię przeMIERZać będziecie" " wprawdzie początkowo kr okami, ale... W wolnym tłumaczeniu: STARY TESTAMENT - Księga Rodzaju - Upadek pierwszych ludzi.Streszczenie: Niniejsze opracowanie jest kompilacją pięciu wydawnictw określonych w LITERATURZE na końcu artykułu. Zatem nie stanowi nowych treści, a jest jedynie podkreśleniem, subiektywnym podkreśleniem, tych zdarzeń w historii naszego Państwa, które mają związek z szeroko rozumianą GEO... Jest zatem trochę o prahistorii, co udowadnia, że jesteśmy najstarszym zawodem świata! Jest opisana pierwsza polska książka-podręcznik do nauki miernictwa z 1566 roku! Jest również opisany okres Królestwa Polskiego! …a przede wszystkim jest udokumentowany tytułowy okres POLSKIEJ, niepodległej GEODEZJI wraz z jego przełomowymi wydarzeniami: ustawa o mierniczych przysięgłych, dekrety z 1945 i 1952 roku, uprawnienia geodezyjne! …i nasze Prawo geodezyjne i kartograficzne! Wszystko to w odniesieniu do działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które z mocy historycznych zdarzeń stało się następcą naszych pr otoplastów... ...praPOCZĄTEK Kiedy ludność była na etapie zbieractwa, pojęcie granicy nie było znane. Gromady (hordy) ludzi przeMIERZały ogromne przestrzenie, przemieszczały się z miejsca na miejsce po ogromnych, nieoGRANICzonych terenach. Ojcem Słowian był Negno - potomek Jafeta (syn Noego), który zrodził czterech synów, z których pierworodnym był Wandal, od którego wywodzą się Wandalici, zwani obecnie Polakami. Czyli Wandalici, Lechici, Polanie, Polacy zamieszkują swoją ziemię już od ponad 10 tys. lat - wśród nich: Żerdnicy, Komornicy graniczni, Jeometrzy, Miernicy, GEODECI ?! Pojęcie granicy pojawiło się dopiero na wyższym etapie rozwoju społecznego wraz z przejściem do życia osiadłego, kiedy nauczono się uprawiać ziemię, hod... więcej»

Udział historii fotogrametrów w 100-leciu SGP (Krzysztof BAKUŁA)
Temat dzisiejszego felietonu fotogrametrycznego związany musi być z obchodami 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich, będącego również świętem całej społeczności geodezyjnej. Nie jest go trudno znaleźć, wszak większość fotogrametrów w naszym kraju jest geodetami i kartografami. Oczywistym jest, że wypada mi tu napisać w pigułce o działalności polskich fotogrametrów i organizacji fotogrametrycznych. Będzie to jedynie namiastka tego, co Czytelnicy mogą znaleźć w dużo bardziej obszernych publikacjach cytowanych w niniejszym tekście. Osiągnięciami fotogrametrii polskiej w początkach XX wieku są w największym stopniu: rozwój teorii fotogrametrii oraz metod opracowań fotogrametrycznych. Nie mniej istotnym wkładem w ubiegłym, ale i obecnym wieku, jest rozwój szkolnictwa wyższego w zakresie fotogrametrii, a także transfer technologii fotogrametrycznych do gospodarki w wielu różnych dziedzinach. Początki w fotogrametrii w Polsce, podobnie jak jej rozwój w Europie przypada na przełom XIX i XX wieku. W latach 1898-1899 prof. Wacław Laska, który był z pochodzenia Czechem, a w języku polskim wykładał przedmioty związane z matematyką i geodezją, opublikował skrypt "Fotogrametrya"1. Początki fotogrametrii w Polsce, zaczynając jednak nieco później, bo od 1911 r., w bardzo kompleksowy sposób opisał w Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji dr hab. Adam Linsenbarth, profesor IGiK, autor wielu publikacji o polskiej fotogrametrii. Publikacja "Udział polskich fotogrametrów w rozwoju metod i technik fotogrametrycznych (1911-2000)"2 znajduje się również w wersji cyfrowej. Publikacja ta opisuje początki fotogrametrii w Polsce w wykonaniu nestorów polskiej fotogrametrii. Wymienia się tu prof. Edwarda Warchałowskiego (1885-1953), wieloletniego rektora Politechniki Warszawskiej, który po studiach geodezyjnych w Moskwie opublikował w roku 1911 monografię "Zarys fotogrametrii". Wspomniany jest, prof. Bronisław Piątkiewicz (1878-1966), który p... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania
Formularz recenzji
Zasady etyki w publikacjach
Reviewing procedure
Review form
Ethics and publication malpractice statement

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577