• Przegląd Geodezyjny

    Praktyka i teoria dotycząca geodezji, fotogrametrii, teledetekcji, wyceny nieruchomości oraz zastosowania geodezji w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, geologii i ochronie środowiska.

2019-12

zeszyt-6059-przeglad-geodezyjny-2019-12.html

 
W numerze m.in.:
100. urodziny Ryszarda Ruszkowskiego (Joanna Krzyszkowska)
5.11.2019 r. Ryszard Ruszkowski obchodził sto lat. Tyle co Stowarzyszenie Geodetów Polskich, którego jest członkiem od dokładnie 60 lat. Ryszard Ruszkowski urodził się 5.11.1919 r. w Lewiczynie, pow. grójecki. Był miłośnikiem lotnictwa, modelarstwa i sportu, ale zawodowo związał się z geode... więcej»

Nowy rząd a stare problemy w nieruchomościach (Tomasz Budzyński)
Choć wyborczy kurz opadł, to wciąż słychać odgłosy bitwy - kolejnej bitwy o Polskę. Rządzący formują szyk. Rząd już powołany - nowy - ale w większości stary. Tak jak problem i to nie jeden, z którym przyjdzie mu się zmierzyć. Poprzedni rząd, w obszarze nieruchomości, sukcesy owszem miał, ale nie zawsze na miarę swoich i wyborców oczekiwań. Z zapowiadanych 100 tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie+ do końca kadencji wybudowano jedynie niecały tysiąc. Kolejne co prawda są w budowie, ale nie tak rządzący wyobrażali sobie jego rozwój. Krajowy Zasób Nieruchomości, który miał stworzyć "bank ziemi" dla wspomnianego programu, napotykał opór ze strony tych, którzy z założenia mieli go wspomóc. Mechanizm przejmowania do zasobu KZN nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu) oraz niektóre agencje Skarbu Państwa - KOWR oraz AMW - nie funkcjo... więcej»

Programowanie prac urządzeniowo-rolnych jako podstawa określenia zapotrzebowania na realizację scaleń gruntów (Jacek M. PIJANOWSKI, Lesław WOŁCZ)
1. Tytułem wstępu Prace scaleniowe stają się w Polsce coraz popularniejsze wśród wielu środowisk wiejskich - zwłaszcza tam, gdzie rolnicy, mieszkańcy wsi czy samorządowcy lokalni zetknęli się z pozytywami wynikającymi ze scaleń przeprowadzonych w sąsiednich sołectwach czy gminach. Są też przykłady, gdzie to samorząd województwa jest głównym motorem prac urządzeniowo- rolnych i scaleń - jak ma to na przykład miejsce od wielu lat na Dolnym Śląsku. Równocześnie rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu scalania gruntów - jak na przykład w Małopolsce. Przy okazji wielu spotkań branżowych w postaci konferencji, seminariów czy narad dyrektorów jednostek odpowiedzialnych za scalenia gruntów, od kilku lat można też było usłyszeć liczne głosy o potrzebie zwiększania powierzchni scaleń w Polsce. Podczas spotkań tych widać też było, iż scalenia gruntów stały się obecnie narzędziem kompleksowej przebudowy przestrzeni wiejskiej, przyczyniającym się do realizacji wielu celów pozarolniczych, w tym planowania przestrzennego, gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi czy ochrony przyrody i kształtowania krajobrazu. Pokazały to na przykład prezentacje nagrodzonych obiektów podczas tegorocznego krakowskiego seminarium podsumowującego XLII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych, gdzie prezentowano, zarówno założenia do projektów scalenia gruntów, jak i projekty scaleń z całej Polski (Małopolska, Dolny Śląsk, Śląsk, Podkarpacie, Łódzkie oraz Lubelskie). Referaty i dyskusje wskazały też na fakt, iż w Polsce mamy do czynienia z dużymi różnicami w zakresie programowania prac scaleniowych. Dla przykładu w Małopolsce, na Dolnym Śląsku czy na Śląsku, gdzie czerpano wiedzę z najlepszych wzorców europejskich, opracowuje się "Plany urządzeniowo-rolne" lub "Programy prac urządzeniowo-rolnych". Równolegle w wielu województwach, jak np. w województwie podlaskim, dokumenty takie nie są opracowywane. Realizacja działań urządzeniowo-rolnych w t... więcej»

O poetach, osobach wiecznie żywych i mądrości Salomona
1. Geodezja - poezja Zwrotu tytułowego użyłem już poprzednio w felietonie 10/2019. Teraz mogę rozwinąć częściowo ten motyw. Miałem w Geoprojekcie (był to Wydział Geodezyjny III Bełchatów), kiedy pracowałem na budowie elektrowni, kolegę Jacka K. Mieszkał w sąsiednim pokoju w hotelu robotniczym. Po południu robił sobie kawę parzoną ("z grontem" jak mówią Ślązacy), siadał przy stole i celebrował szkice polowe wykonane w terenie w danym dniu. Kable elektryczne uczytelniał na czerwono, wodę na niebiesko, a jak rysował linię brzegu wody płynącej lub stojącej, to cieniował ją niebieską kredką pasmem o szerokości 5 milimetrów. Pewnego popołudnia słyszę zza ściany: " a teraz coś z Majakowskiego!" Geodeta co tworzy szkiców tysiące na twarzy uśmiech ma Nie spocznie on nim zgaśnie słońce, nam nowych szkiców trza! W oryginale brzmi to nieco inaczej. Tak naprawdę chodziło o krawca, który szyje gaci tysiące, ale geodezyjna wersja brzmi dobrze. Jest silnie motywacyjna. A teraz o przetargach i losie podwykonawców, też od Majakowskiego, ale bez przeróbek: Sława temu, kto pierwszy wynalazł jak bez pracy metodą najpłytszą Dokładnie sumiennie i zaraz kieszenie bliźniemu wywrócić i wytrząść. (Włodzimierz Majakowski - Ciepłe słowa pod adresem niektórych wad; pr... więcej»

Kręciołek (Ryszard RUS)
…czyli ARYTMOMETR - mechaniczna, cyfrowa maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora, który najczęściej wykonywał jedynie dodawanie i odejmowanie, natomiast mnożenie i dzielenie przez liczby naturalne wykonywało się przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie - napędzany ręcznie korbką. Zafascynowany rekordem w kręceniu/minutę arytmometrem (patrz HiT_ofon w PG 10/2019) postanowiłem zgłębić, kto skonstruował to mechaniczne liczydło, czyli tytułowy kręciołek? Początkowo w rachunkach pomagały: nacięcia, palce u rąk i nóg, węzły na sznurach, kamyki, liczydła (abak, suanpan). Pierwszy? mechaniczny kalkulator w roku 1623 skonstruował Wilhelm Schickard na zamówienie Johannesa Keplera. Kalkulator wykonywał dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Maszyna ta, złożona z elementów drewnianych, spłonęła podczas wojny trzydziestoletniej. Na początku XIX w. znane były ryciny tej maszyny, ale nie wzbudziły większego zainteresowania. Zmieniło się to dopiero w 1957 r., gdy odgrzebano w zbiorach carycy Katarzyny list Schickarda do Keplera, gdzie był rysunek tego urządzenia. Mechaniczny sumator "pascalina" skonstruował Blaise Pascal, oparty na kołach zębatych, przekładniach i zapadkach tj. maszynę automatycznie dodającą liczby. Do obsługi mieszczącego się na blacie biurka urządzenia służyły umieszczone na górnej pokrywie pokrętła (przypominające tarcze, późniejszych o trzy wieki, telefonów) - każde z nich odpowiadało kolejnej cyfrze liczby, a pełny obrót jednego powodował automatyczną zmianę o jedną dziesiątą wartości następnego. Nad pokrętłami wynalazca umieścił okienka, w których pojawiał się wynik obliczeń. Precyzyjny mechanizm okazał się bardzo wrażliwy na wstrząsy i niedokładności wykonania - wystarczało niewielkie przechylenie lub potrącenie maszyny w trakcie ruchu kół zębatych, by w końcowy rezultat wkradł się błąd. Co najistotniejsze, rachunki należało sprawdzać ręcznie. Ideę "pascalina" podchwycił Gottfired v... więcej»

2019-11

zeszyt-6034-przeglad-geodezyjny-2019-11.html

 
W numerze m.in.:
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (Joanna Krzyszkowska)
10 października 2019 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, dziekan płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski przywitał gości: prorektora ds. wojskowych płk. dr. inż. Artura Króla, pro... więcej»

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (Joanna Krzyszkowska)
30 września 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in.: Prorektor ds. Studenckich oraz Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Prezes Głównego Urzędu Miar dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, a także dziekani wydziałów Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń oraz największych firm geodezyjnych, pracownicy Wydziału, doktoranci oraz studenci.Po przywitaniu gości Dziekan Wydziału prof. dr hab. Alina Maciejewska wygłosiła przemówienie. - Kieruję do Was słowa uznania i składam Wam serdeczne gratulacje z tytułu zakwalifikowania Was na wybrane kierunki studiów na naszym Wydziale - przemawiała Dziekan. Podsumowała osiągnięcia Wydziału, zaznaczyła, że Politechnika Warszawska po raz 14. według rankingu "Perspektywy 2019" została uznana za najlepszą uczelnię techniczną kraju. Po wystąpieniach oraz przyjęciu w poczet studentów uczelni, wręczono nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Złote Dyplomy. Nagrody indywidualne JM Rektora PW otrzymali: ??dr inż. Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek - nagroda indywidualna stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2017-2018; ??dr inż. Jakub Markiewicz - nagroda indywidualna stopnia III za osiągnięcia naukowe w roku 2018; ??dr inż. Joanna Jaroszewicz - nagroda indywidualna stopnia II za osią??dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak- nagroda indywidualna stopnia III za osiągnięcia organiz... więcej»

IN MEMORIAM Mieczysław Gruszecki [6.05.1939 r. - 12.10.2019 r.] (Jan Macyszyn, Waldemar Sztukiewicz)
Mieczysław Gruszecki urodził się 6 maja 1939 r. w Zbąszyniu. Szkołę Podstawową nr 33 ukończył w 1952 r., a tytuł technika geodety uzyskał, zdając maturę w Technikum Geodezyjnym w Poznaniu w 1956 r. Po ukończeniu technikum pracował w latach 1956-1959 w Poznańskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym /POPM/. W roku 1959 rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-􀀪utniczej w Krakowie. Studia te skończył w 1964 r., uzyskując tytuł mgr. inż. geodety. W... więcej»

Studenci GiKu po raz trzeci na wyprawie DAAD! (Oktawia Miłuch)
W dniach 15 - 26 września bieżącego roku grupa studentów reprezentujących Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej "GEOIDA" oraz Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej w ramach stypendium DAAD miała przyjemność uczestniczyć w wyjeździe naukowym aż po ośmiu niemieckich miastach. Uczestnicy zwiedzili 4 uniwersytety oraz 5 ośrodków badawczych. Studenci rozpoczęli swoją przygodę od wizyty w Obserwatorium Geodezyjnym w Wettzell, gdzie mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat prac prowadzonych w instytucie dotyczących m.in. układach współrzędnych stosowanych w Niemczech czy obserwacji rotacji Ziemi. W obserwatorium znajdują się również trzy teleskopy oraz nadprzewodzący grawimetr, o których działaniu i funkcjach opowiedzieli... więcej»

Z DZIAŁALNOŚCI FIG-u (Marcin KARABIN)
Artykuł miesiąca - październik 2019 - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, co miesiąc wybierany jest i publikowany artykuł o tematyce interesującej całe środowisko geodezyjne. W miesiącu październiku 2019 r. wyróżniono artykuł napisany przez zespół autorów w składzie: Rohan Bennett (Australia), Eryadi Masli (Australia), Jossam Potel (Rwanda), Eva-Maria Unger (Austria), Chrit Lemmen (Holandia), Kees De Zeeuw (Holandia). Artykuł nosi tytu... więcej»

2019-10

zeszyt-5999-przeglad-geodezyjny-2019-10.html

 
W numerze m.in.:
Oddział Legnica - XXXIII Dzień Geodezji (Włodzimierz Chytry)
W dniu 6 września 2019 r. już po raz trzydziesty trzeci na Zamku Grodziec, w powiecie złotoryjskim, spotkali się: geodetki, geodeci, przedstawiciele wykonawstwa, administracji i nadzoru geodezyjnego oraz przyjaciele geodezji. W zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy spotkaniu uczestniczyło 130 kolegów i koleżanek, nie tylko z naszego Oddziału. Gościliśmy kolegów i koleżanki z Oddziału Wrocławskiego, z czego bardzo się cieszymy. Na dziedzińcu zamkowym uczestników spotkania serdecznie przywitał ... więcej»

AGH...moja Alma Mater (Ryszard RUS)
Sentencja w języku łacińskim, umieszczona w podtytule, zapisana jest w Statucie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i w skrótowej formie oddaje fundamenty, na których wyrosła uczelnia. Należy wymienić przynajmniej trzy wydarzenia, luźno ze sobą związane, które miały miejsce w okresie 300 lat przed powstaniem Akademii i które w pewnym stopniu prowadzą do Jej powstania: 1. W roku 1612, w krakowskiej drukarni wyszło dzieło Walentego Roździeńskiego pt.: "Officina Ferraria", o tytule w języku łacińskim, lecz wypełnione głównie treścią w języku polskim. Jest to dzieło niezwykłe, zawierające opis życia hutników oraz zbiór wiadomości praktycznych, popartych osobistym doświadczeniem autora. 2. W roku 1782 ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski powołał zespół zorganizowanej służby geologicznej, górniczej i hutniczej pod nazwą "Komisji Kruszcowej", której zadaniem było rozpoznawanie złóż, wydobywanie surowców i ich przetwarzanie na użyteczne materiały i wyroby. Było to, jeżeli nie pierwsze, to jedno z pierwszych ministerstw "geologii, górnictwa i hutnictwa". 3. W dniu 4 czerwca 1816 r., dzięki staraniom Stanisława Staszica, założona zostaje wyższa uczelnia górnicza - Kielecka Akademia Górnicza, która była z kolei 6. uczelnią górniczą wśród 12 powstałych w XVIII i XIX w. w Europie. Uczelnię kielecką przeniesiono w roku 1824 do Warszawy, ale tam nie została uruchomiona - represje rosyjskie po powstaniach narodowych w 1831 i 1863 przekreśliły nadzieje na możliwość utworzenia wyższej szkoły technicznej z polskim językiem wykładowym. Kolejne starania o utworzenie samodzielnej wyższej szkoły górniczej w Galicji to m.in. w 1869 r. Sejm Krajowy we Lwowie, który zaakceptował projekt ustawy o reorganizacji istniejącego wówczas w Krakowie Instytutu Technicznego i utworzeniu czterech wydziałów: architektury, mechaniki, górnictwa i hutnictwa. Ustawa ta nie została jednak zatwierdzona przez rząd austriacki i nie wes... więcej»

Problematyka wspólnot gruntowych w województwie podlaskim DOI:10.15199/50.2019.10.2
(Magdalena BOROWSKA)

1. Wprowadzenie Wspólnoty gruntowe są dziś ostatnią formą zbiorowego władania gruntami. Większość z nich powstała w połowie XIX wieku podczas uwłaszczenia chłopów. W tamtych latach własność pojmowana była w odmienny sposób niż w obecnym systemie gospodarki rynkowej. Kilkadziesiąt lat temu nie odczuwano potrzeby likwidacji wspólnot gruntowych, jednak w chwili obecnej pojawia się taka konieczność. Prawne usankcjonowanie wspólnot nastąpiło w II połowie XIX wieku za sprawą ustawodawstwa w zaborze rosyjskim i austriackim. Kompleksowej regulacji wspólnoty doczekały się w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot gruntowych. Kolejnym i ostatnim aktem prawnym regulującym postępowanie ze wspólnotami gruntowymi jest ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych podział wspólnoty gruntowej następuje wyłącznie w razie objęcia jej gruntów scaleniem, za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału w tej wspólnocie. Z uwagi na odrębny charakter, jaki ustawa z 1963 roku nadała wspólnotom, nie mają tu zastosowania przepisy prawa cywilnego o zniesieniu współwłasności. Wobec powyższego, tylko objęcie gruntów postępowaniem scaleniowym pozwala na jej formalny podział i uregulowanie własności. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje ok 5100 wspólnot gruntowych, o powierzchni ponad 107 tys. ha (na podstawie kontroli NIK z 2009 roku). Wspólnoty gruntowe nie występują na terenie 3 województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Najwięcej nieruchomości wspólnot gruntowych znajduje się w województwie mazowieckim, najmniej w województwie opolskim, województwo podlaskie zajmuje zaś 5. lokatę. 2. Wspólnoty gruntowe występujące w województwie podlaskim Na podstawie danych pozyskanych ze Starostw Powiatowych w sierpniu 2019 r. ustalono, iż na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 410 wspólnot gruntowych o... więcej»

Przegląd przepisów prawa
Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 30-09-2019 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa 2019 Data ogłoszenia Data wejścia w życie Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego 1618 2019-08-27 2019-11-28 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 1642 2019-08-29 2019-09-13 Rozporządzen... więcej»

Pozwól się spisać (Tomasz Budzyński)
Powszechny spis rolny w 2020 roku i narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. to dwa potężne przedsięwzięcia, o realizacji których zdecydował Sejm w drodze ustawy odpowiednio 31 lipca i 9 sierpnia br. Stosowne przepisy weszły w życie w ostatnich dniach września. Przypomnijmy, że wspomniane spisy powszechne przeprowadzane są co 10 lat i dostarczają aktualnych danych, w tym dotyczących odpowiednio nieruchomości rolnych oraz nieruchomości mieszkaniowych. Powszechny spis rolny ma być przeprowadzony w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. W spisie rolnym, który jest obowiązkowy, wezmą udział użytkownicy gospodarstw rolnych. Niezbędne dane wymagane ustawą będą oni przekazywać w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interakt... więcej»

2019-9

zeszyt-5971-przeglad-geodezyjny-2019-9.html

 
W numerze m.in.:
Ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków użytku gruntowego "Tp" w kontekście przepisów dotyczących wyłączania z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz określających zasady realizacji inwestycji drogowych i kolejowych DOI:10.15199/50.2019.9.3
(Ludmiła PIETRZAK)

31 grudnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, między innymi w zakresie systematyki użytków gruntowych. Jedna z wprowadzonych zmian dotyczyła brzmienia § 68 ust. 3 pkt 7, który zawiera regulacje prawne dotyczące terenów komunikacyjnych. Skutkiem tej nowelizacji jest podział terenów komunikacyjnych na: a) drogi, oznaczone symbolem - dr, b) tereny kolejowe, oznaczone symbolem - Tk, c) inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem - Ti, d) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem - Tp. Przesłanki decydujące o zaliczeniu gruntów do użytku Tp określa wiersz 21 tabeli, zawartej w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zwane dalej "rozporządzeniem egib". Zgodnie z tym przepisem, do gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych zalicza się grunty, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i zostały wydzielone pod drogi publiczne lub linie kolejowe na podstawie: 1) ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości lub uchwał o scaleniu i podziale nieruchomości, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także prawomocnych orzeczeń sądowych orzekających o podziale nieruchomości; 2) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474); 3) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.); 4) ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisó... więcej»

Strefa wolna od geodetów (Michał PELLOWSKI)
Tak zwane dni wewnętrzne w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na stałe wpisały się do naszej branżowej rzeczywistości. Dawniej związane głównie z koniecznością "porządkowania" dokumentacji na półkach i w mapiarkach, dziś w dobie informatyzacji częściej mają zapewnić "chwilę spokoju" od sporej grupy klientów tych jednostek. Dni wewnętrzne nie są oczywiście jedynie "naszą" geodezyjną domeną. Zdarzają się dość powszechnie w różnych jednostkach. Typowy dzień wewnętrzny wprowadzany jest zarządzeniem kierownika danej jednostki i dotyczy wszystkich jej klientów. Komunikat na drzwiach Wydziału Budownictwa Dla przykładu zamieszczam zdjęcie komunikatu umieszczonego na drzwiach Wydziału Budownictwa - ograniczenie dotyczy wszystkich klientów (inwestorów, projektantów, geodetów etc.). W geodezji jest jednak inaczej. W naszej branży spotykamy się z dniami wewnętrznymi w ODGiK, które dotyczą tylko wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. W tym samym czasie, gdy geodetom odmawia się obsługi, pozostali klienci są obsługiwani bez ograniczeń. Jest to oczywiste dzielenie klientów. Dzień wolny od geodetów Za przykład niech posłuży ODGiK w Wieliczce, gdzie umieszczono komunikat tej treści (fot.): Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że każda środa jest dniem bez obsługi geodetów w zakresie uzupełnień i wyjaśnień dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych oraz uzupełnień i wyjaśnień dotyczących weryfikacji operatów technicznych na podstawie Zarządzenia Starosty Wielickiego nr 6/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. Uzupełnień takich i wyjaśnień dotyczących z... więcej»

GEM / SET / MECZ - XXXVI Mistrzostwa Geodetów w Tenisie Ziemnym rozstrzygnięte (Ryszard Rus)
W Gdańsku, na kortach Lechia Tennis Club, w dniach 29-31 sierpnia 2019 r., odbyły się XXXVI Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym. W imieniu Honorowych Patronów udanych rozgrywek życzyli: - za Marszałka Województwa Pomorskiego - Tomasz Jewsienia - Geodeta Woj. Pomorskiego, - za Prezydent Miasta Gdańska - Bogumił Koczot - Geodeta Miasta Gdańska. Pozdrowienia przekazał również Krystian Kaczmarek - WINGiK, w imieniu Wojewody Pomorskiego. Uroczystego otwarcia mistrzostw w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich dokonała Ludmiła Pietrzak - Wiceprezes SGP. Ogółem 38 zawodników, w tym 8 pań, rozegrało 141 meczów.FINAŁY PAŃ III miejsce: Tamara Koczot (Gdańsk) / Ludmiła Pietrzak (Warszawa) II miejsce: Małgorzata Dar... więcej»

GEOwspomnienia z czasu grozy...
II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku od ataku Niemiec na Polskę. Był to największy i najtragiczniejszy konflikt w dziejach. Aby upamiętnić 80. rocznicę jej wybuchu, chciałbym przytoczyć fakty z historii, o których pisali nasi koledzy… Stanisław Tymowski [mierniczy przysięgły] W roku 1939, tuż przed wybuchem II wojny światowej, środowisko miernicze w Polsce liczyło przeszło 4000 osób. Mniej więcej 20% tej liczby, a więc około 800 osób stanowili inżynierowie posiadający wykształcenie wyższe, 30%, a więc około 1200 osób to mierniczowie o średnim wykształceniu technicznym, zaś 50%, a więc około 2000 osób stanowili fachowcy, którzy przygotowanie do zawodu zdobyli drogą praktyczną i kreślarze. Około 1200 osób ze wszystkich trzech grup inżynierów, mierniczych i praktyków posiadało uprawnienia zawodowe mierniczego przysięgłego. Takie liczby podane są w publikacjach w czasopiśmie fachow... więcej»

Obeliski pomiarowe na górskich szczytach (Szymon P. MALINOWSKI)
Wpoprzednich tegorocznych numerach PG opisano różne obeliski pomiarowe w górach. Tym razem będzie o Baraniej Górze. Na mapach topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego (godło: P50 S28) w skali 1:100 000, wydanych w 1925 r. i 1935 r. Barania Góra sięga 1214 m. Tę wysokość podaje też Kazimierz Sosnowski, autor pierwszego polskiego przewodni... więcej»

2019-8

zeszyt-5942-przeglad-geodezyjny-2019-8.html

 
W numerze m.in.:
O weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych (Marcin Sosiński)
Weryfikacja wyników prac geodezyjnych, pomimo upływu czasu od nowelizacji przepisów zastępujących tym pojęciem kontrolę ich wyników, pozostaje źródłem wielu niedopowiedzeń i zarzewiem konfliktów, które powstają pomiędzy geodetami - wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych a administracją geodezyjną szczebla powiatowego. Wprowadzona w zastępstwie kontroli technicznej opracowań geodezyjnych czynność, także z uwagi na wplecenie zasad postępowania administracyjnego, obecnie pozostaje wielokrotnie zmorą wszystkich zaangażowanych w ten proces. Sama czynność weryfikacji doczekała się już, na przestrzeni pięciu lat, wielu publikacji i wystąpień, a w następstwie wydanych decyzji, także orzeczeń sądów administracyjnych. Do lipca 2014 r. wyniki opracowań geodezyjnych podawane były na podstawie rozporządzenia czynnościom kontroli w zakresie określonym przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. 2001 r. nr 78, poz. 837). Czynności te realizowane były przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, a od wyników kontroli przysługiwało wówczas wykonawcy jedynie prawo do skierowania sprawy o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu geodezyjnego do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Z uwagi, że jest to obecnie stan zaszły, nie będzie on poddawany dalszemu omówieniu. Obecnie, tj. od lipca 2014 r., wyniki prac geodezyjnych poddawane są czynnościom weryfikacji, polegającej zgodnie z ustawą na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z przepisami obowiązującymi w geodezji i kartografii, dotyczącymi w szczególności:  wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy oraz opracowywania wyników tych pomiarów, &#61... więcej»

Ognisko w Lesie Łagiewnickim 14 czerwca 2019 roku (Joanna Bojko)
Piknik rodzinny Oddziału Łódzkiego SGP odbył się jak corocznie w siedzibie Leśnictwa Miejskiego przy ulicy Łagiewnickiej 305. Wpisując się w obchody Jubileuszu 100-lecia SGP, pragnęliśmy poświęcić to spotkanie historii zawodu, widzianej przez pryzmat dnia codziennego geodetów. Naszym zamysłem było przypomnienie, jak również przedstawienie młodszemu pokoleniu niegdysiejszych technik pomiarowych, zabytkowych instrumentów geodezyjnych, maszyn liczących i sprzętu kreślarskiego. W pogodny, niezbyt upalny wieczór gościliśmy blisko dziewięćdziesięciu pięciu geodetów i osób towarzyszących oraz trzydzieścioro sześcioro dzieci. Dla dzieciaków profesjonalne animatorki przygotowały konkursy i zabawy, między innymi: tworzenie baniek mydlanych, grę w gumę, przeciąganie liny i wiele, wiele innych. O jakości pracy animatorek świadczy fakt, że rozdokazywani milusińs... więcej»

Polservice Geo - tradycja i nowoczesność (Kamil Kiełbasiński)
W swojej codziennej praktyce zaobserwowaliśmy, że automatyzacja rewolucjonizuje obecny rynek pracy. Proces ten również uwidacznia się w dziedzinie geodezji. Stosowane instrumenty są coraz szybsze, wydajniejsze, bardziej precyzyjne oraz wymagają mniej od samego użytkownika. Ponadto w miejscach, w których wymagany jest pomiar w czasie niemal rzeczywistym, stosuje się już powszechnie zautomatyzowane systemy tachimetrów robotycznych. Instrumenty zrobotyzowane w procesie pomiaru, jak i interpretacji otrzymanych wyników eliminują całkowicie czynnik ludzki. Systemy takie, pomimo wielu niewątpliwych zalet, nie pozbawione są wad. Przy dobrej wizurze, dużej ilości i dużym skupieniu punktów pomiarowych są to systemy bezkonkurencyjne. Jednak w przypadku pomiarów punktów o znacznym rozproszeniu i zakładanej dużej dokładności pomiaru (1 mm) systemy takie wymagają montażu wielu urządzeń, z czym wiążą się ogromne koszty instalacji. Fakt ten skłonił nas do poszukiwania rozwiązań, które mogłyby sprawdzić się we wspomnianej sytuacji. Jako, że w naszej pracy korzystamy z najnowszych technologii, staraliśmy się wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom rynku, robiąc krok dalej. Tym krokiem było wprowadzenie naszego autorskiego rozwiązania, którym jest system SmartSense. Obraliśmy cel, którym było stworzenie kompleksowego rozwiązania dla prowadzenia zautomatyzowanego, pracującego w trybie ciągłym, wyposażonego w funkcję wczesnego ostrzegania systemu monitoringu strukturalnego. Rozwiązania, które jest kosztowo efektywne, łatwe w obsłudze, dające możliwość ciągłej, zdalnej i praktycznie bezobsługowej obserwacji. Dzięki specjalnie skonstruowanemu oprogramowaniu zapewnia użytkownikowi dostęp do wszelkich wyników prowadzonej obserwacji w każdym momenciW swojej codziennej praktyce zaobserwowaliśmy, że automatyzacja rewolucjonizuje obecny rynek pracy. Proces ten również uwidacznia się w dziedz... więcej»

ZDZISŁAW ADAMCZEWSKI – LEM polskiej geomatyki? (Ryszard RUS)
Zbliża się rocznica tragicznej śmierci prof. Zdzisława Adamczewskiego… R.I.P. I tu niespodzianka, szczęśliwie się złożyło, podczas skanowania kolejnych roczników Przeglądu Geodezyjnego, w moje ręce "wpadł" rocznik 1960. …a tam kolejna per ełka. Uznałem, że należy przytoczyć pełny tekst tej publikacji wraz z ilustracjami: GEODEZJA i CYBERNETYKA Zdzisław Adamczewski 1960 r. PG nr 7 - str. 256-258 http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=78041 Zaparkowałem na parkingu swój rotocykl i wszedłem szybko do gmachu mieszczącego gigantycznego robota - geodetę "ZETA". Było już późno. Przy podpisywaniu listy obecności w dziale analizy społecznej, kierownik udzielił mi surowego napomnienia, że spóźniłem się do pracy 78 sekund. Przełknąłem to jak gorzką pigułkę, klnąc w duchu ten dział, w którym 16 panienek z kierownikiem na czele zabawiało się moją osobą, jedynym pracownikiem bezpośredniej produkcji. Mierzyli mi za pomocą fotostopera czas przyjścia i wyjścia i analizowali moją postawę społeczną za pomocą testów pytań, na które musiałem co jakiś czas odpowiadać. Rzuciwszy "dzień dobry" dyrektorowi, który w swoim gabinecie zabierał się właśnie do nowej powieści kryminalnej, wszedłem do sali dyspozytora. Muszę przyznać, że wchodziłem dziś do dyspozytorni z dreszczykiem. Zawsze, gdy dawałem robotowi "ZETA" jakieś zadanie do wykonania w nocy, podczas mojej nieobecności, rano jechałem do pracy podekscytowany. Dzisiejszej nocy "ZETA" miał obliczyć i wyrównać trilaterację podstawową Konga. Ciekaw byłem, jak sobie z tym radzi. Przekraczając próg, po rozsunięciu się automatycznych drzwi, usłyszałem z głośnika monotonny głos poczciwego robota: "Dzień dobry... drugie... kontrolne... obliczenie... defekt... pierwszego... zespołu... pamięci… pracuje… drugi… zespół". Odetchnąłem. Wprawdzie tablica kontrolna pierwszego zespołu pamięci była martwa i pulsowała nad nią tylko alarmowa lampka, ale pracował zastępczy zespół, który na... więcej»

Wspólnoty gruntowe w ewidencji gruntów i budynków DOI:10.15199/50.2019.8.1
(Joanna RECZYŃSKA, Paweł HANUS)

1. Wprowadzenie Wspólnota gruntowa jest jedną z form gospodarowania na gruntach rolnych, leśnych i pod wodami. Jest pewnego rodzaju historycznym reliktem, który od blisko 60 lat, w prawie niezmienionej formie funkcjonuje po dziś dzień. Stanowi ona pozostałość po nadaniach własności gruntów użytkowanych przez wspólnoty mieszkańców albo tytułem odszkodowań za zniesione służebności kilkadziesiąt lat temu. W obecnych czasach, wspólnoty gruntowe zaczynają się reaktywować. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki atrakcyjności terenów, których dotyczą oraz możliwości ich efektywnego wykorzystania. Jednakże, w znacznej mierze ich efektywność jest zależna od stopnia uregulowania stanu prawnego wspólnot [6]. Ciężko w prawie oraz literaturze doszukać się jednak formalnej definicji wspólnoty gruntowej. Próbę tę podjął jedynie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach [9], orzekając: "Jakkolwiek w ustawodawstwie brak jest definicji wspólnot gruntowych, to z całokształtu uregulowań dotyczących tych podmiotów wynika, że ich przedmiotem jest grunt przeznaczony do wspólnego użytku w znaczeniu prawa cywilnego, tzn. do takiego użytku, jaki przysługuje właścicielom, a więc polegającego na wykorzystaniu wspólnego gruntu jako pastwiska, jako wygonu, lasu do pobierania drzewa i innych pożytków". Uchwalona dnia 29 czerwca 1963 r. ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych była próbą ujednolicenia dla całego kraju regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania wspólnot. Ustawa określa zakres przedmiotowy i podmiotowy omawianej instytucji oraz kwestie związane z jej gospodarowaniem i rozporządzaniem jej dobrami. Wprawdzie ustawa zakłada, że wspólnoty gruntowe mają służyć wspólnemu gospodarowaniu w rolnictwie i leśnictwie, trudno jednak znaleźć w niej ich formalną definicję. Ustawodawca wymienia jedynie rodzaje nieruchomości, które mogą wchodzić w jej skład i uprawnionych do korzystania z tych dóbr. Również przyjęta w ustawie koncepcja, zgodnie z którą w... więcej»

2019-7

zeszyt-5916-przeglad-geodezyjny-2019-7.html

 
W numerze m.in.:
Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości DOI:10.15199/50.2019.7.2
(Dariusz FELCENLOBEN)

Wstęp Stosownie do brzmienia art. 96 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami1 w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, decyzję o podziale nieruchomości wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości. Normatywna konstrukcja tego przepisu jednoznacznie wskazuje na niedopuszczalność wydania decyzji podziałowej bez uprzedniego dołączenia do wniosku pozwolenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1a u.g.n., wydanego przez organy ochrony zabytków. Przepis ten koreluje przy tym z dyspozycją art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami2, który stanowi, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru. Dyskusja Dokonując wykładni normy art. 97 ust.1a u.g.n. w zw. z art. 36 ust.1 pkt 8 u.o.z na użytek jej stosowania, należy zauważyć, że pojęcie "nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków" jest sformułowaniem nietożsamym z definicją legalną "zabytku nieruchomego" zapisaną w art. 3 pkt 2 u.o.z., zgodnie z którą pod tym terminem "rozumie się nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową". W ramach dokonywania wykładni porównawczej terminów ustawowych zapisanych w analizowanych aktach prawnych i ustalania ich znaczenia, wyjaśnienia wymaga, czy pojęcie "nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków", o której mowa w art. 96 ust. 1a u.g.n., wypełnia przesłanki uznania jej za zabytek, w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Aby tego dokonać, niezbędne jest odniesienie się do wszystkich kryteriów wskazanych w analizowanych definicjach. 1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. - dalej u.g.n. 2 Tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. ... więcej»

Nowe stowarzyszenie promujące pomiary lotnicze w Europie zostało ogłoszone (Florian Romanowski)
Bruksela, 6 czerwca 2019 roku - kilka wiodących firm na europejskim rynku fotolotniczym zjednoczyło się, aby utworzyć nowe stowarzyszenie promujące korzyści z wykonywania pomiarów lotniczych dla szerszego sektora - komercyjnego i rządowego. Podobnie jak w zamyśle utworzenia działalności MAPPS w Stanach Zjednoczonych (krajowe stowarzyszenie firm w dziedzinie geodezji, danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej), 6 czerwca zostało utworzone Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego (EAASI), a wkrótce potem odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Stowarzyszenia. Obecni byli: Simon Musäus, senior vice president COWI, który został wybrany na Prezesa EAASI, Andre Jadot, Prezes Eurosense i nowo mianowany wiceprezes oraz Rachel Tidmarsh, Prezes Bluesky International, wyznaczona na stanowisko skarbnika stowarzyszenia. Obecni byli także członkowie-założyciele: Gi... więcej»

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH
Zadanie 45/07/19 W celu zaprojektowania odcinka krzywoliniowej trasy drogowej między punktami A, W, C, w postaci łuku kołowego z symetrycznymi klotoidami, należy obliczyć długość DT tego odcinka APP1BP2KC i współrzędne prostokątne X, Y punktów głównych P, P1, B, P2, K, położonych w osi projektowanego zespołu krzywych. DANE: ??promień łuku kołowego R = 2000 m, ??długość klotoidy L = 300.00 m, ??współrzędne prostokątne punktów osiowych drogi: Nr pkt X Y A 1784.00 981.00 W 1986.79 1960.22 C 1763.73 3037.35 Krzyżówka geodety 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 POZIOMO: 1) poziomnica, 6) główny element map, 10) gaz szlachetny, 11) element logiczny negacji, 12) część atmosfery lub przestrzeni kosmicznej widzianej z powierzchni dowolne... więcej»

Nowelizacja ustawy a otwartość danych fotogrametrycznych (Krzysztof BAKUŁA)
Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczy wielu długo oczekiwanych przez środowisko zmian ustawy, chociaż środowisko geodezyjne i kartograficzne nie mówi we wszystkich kwestiach w niej zawartych jednym głosem, a sama nowelizacja nie wyczerpuje listy wszystkich oczekiwanych zmian. W tym krótkim tekście skupić chciałem się jednak na temacie jednej zmiany, co do której uwag środowiska w zasadzie większych nie ma. Mowa tu o art. 40a ust. 2 ustawy dotyczącym udostępniania zbiorów danych nieodpłatnie. Do tej pory w myśl tego artykułu obowiązującej ustawy nie pobierało się opłaty za: ud... więcej»

XLIV RAJD GEODETÓW na Mazowszu 2019 (Stanisław Grodzicki)
W dniach 7 - 9.06.2019 r., w Popowie-Letnisku, odbył się XLIV Rajd Geodetów na Mazowszu pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, organizowany corocznie przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie, jako impreza integracyjna, turystyczna i sportowa. W XLIV Rajdzie Geodetów uczestniczyło 100 osób (w tym dzieci) z Warszawy, Brwinowa, Chełma, Ciechanowa, Gdańska, Halinowa, Iłży, Jabłonny, Kobyłki, Legionowa, Lublina, Łochowa, Łomianek, Łukowa, Marek, Mławy, Nałęczowa, Ożarowa Mazowieckiego, Piaseczna, Pomiechówka, Pruszkowa, Siedlec, Skaryszewa, Słupska, Sokołowa Podlaskiego, Sulejówka, Tłuszcza i Węgrowa. Gośćmi Rajdu byli: Al... więcej»

2019-6

zeszyt-5883-przeglad-geodezyjny-2019-6.html

 
W numerze m.in.:
Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii (Joanna Krzyszkowska)
W dniach 8-10 maja 2019 r. w podwarszawskich Falentach odbyło się XI seminarium szkoleniowe z cyklu: "Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii", zorganizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Główną Komisję Kształcenia Zawodowego oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju. Sesję pod hasłem: "Dylematy w geodezji i kartografii" rozpoczęło wystąpienie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego na temat prac aktualnie prowadzonych w urzędzie oraz panel dyskusyjny prowadzony przez dr hab. inż. Małgorzatę Buśko (AGH Kraków), w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele GUGiK-u, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyczekiwany temat nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który był najczęściej podnoszoną sprawą w Falentach, został poruszony już przy pierwszym pytaniu: jak środowisko wykonawców prac geodezyjnych odbiera proponowane zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? Ludmiła Pietrzak, która odpowiedziała na to pytanie w imieniu porozumienia Apel45, zwróciła uwagę na zbyt wysoki ryczałt, który uderza w środowisko wykonawców oraz potrzebę definicji geodety i geodety uprawnionego. Jednocześnie wyraziła, w imieniu Apelu45, akceptację dla proponowanych terminów weryfikacji... więcej»

RODO inspiruje do czytania ze zrozumieniem (Jacek Kmita)
Nie jest niczym odkrywczym, że jak Polska długa i szeroka, środowisko geodezyjne na przestrzeni dziejów wykreowało specyficzne regionalnie treści i formy dokumentacji geodezyjnej wykonywanej na różne potrzeby społeczno-gospodarcze. Takie zjawisko można w pewnym stopniu uzasadnić (usprawiedliwić) uwarunkowaniami historycznymi, które na obszarze każdego z byłych zaborów silnie oddziaływały przez dziesięciolecia także na sferę naszej działalności, kształtując wzorce kultywowane przez kolejne pokolenia geodetów. Specyficzne żądania w stosunku do opracowań będących dziełem geodetów zostały utrwalone i są artykułowane przez poszczególnych zamawiających oraz różne organy i instytucje wykorzystujące dokumenty geodezyjne w prowadzonych przez siebie postępowaniach, np. wydziały architektury i budownictwa, nadzór budowlany, notariusze, a nawet wydziały ksiąg wieczystych. W takich realiach mapy, wykazy, szkice, protokoły i inne dokumenty przeznaczone dla zamawiającego oraz zamieszczane w dokumentacji technicznej przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, okraszane są różnorodnymi ponadstandardowymi klauzulami, adnotacjami, odnośnikami, wyróżnieniami kolorystycznymi, zestawieniami danych, w tym osobowych. Regionalna czy (o zgrozo!) lokalna różnorodność ma pewien swoisty urok, jednak nie należy zapominać, że istnieją jednolite dla całego kraju przepisy regulujące, z reguły dość czytelnie, zasady sporządzania dokumentacji geodezyjnej, które jesteśmy zobowiązani traktować poważnie, czyli znać i przestrzegać. My, to znaczy, zarówno wykonawcy prac geodezyjnych, jak i administracja geodezyjna różnych szczebli, a szczebla powiatowego szczególnie. W naszej profesjonalnej rzeczywistości zawodowej nie powinno być miejsca na geodezyjne odpowiedniki oscypków, serów korycińskich, obwarzanków krakowskich, kołoczy śląskich, andrutów kaliskich ani rogali świętomarcińskich czy innych regionalnych specjałów. Wrażenie, że w zasadzie ws... więcej»

Geoinformatyka przyjazna geodecie Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) - cd. (Waldemar Izdebski)
Wpoprzednich dwóch miesiącach opisywałem usługę ULDK w zakresie jej podstawowych funkcji związanych z lokalizowaniem dowolnej działki ewidencyjnej, czyli inaczej mówiąc uzyskania współrzędnych opisujących granice działki (geometrii działki). Usługa realizuje to na podstawie identyfikatora działki ewidencyjnej lub na podstawie współrzędnych dowolnego punktu leżącego we wnętrzu lokalizowanej działki. Uogólniony schemat takiej lokalizacji prz... więcej»

XXXII edycja International Geodetic Students Meeting (Monika Morawska)
W dniach 23-29 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW "GEOIDA", we współpracy z Wydziałem Geodezji i Kartografii PW, będzie organizatorem Międzynarodowego Spotkania Studentów Geodezji (IGSM). IGSM jest wydarzeniem zrzeszającym studentów i absolwentów kierunków związanych z geodezją, kartografią oraz geoinformatyką. Konferencja ma swój początek w 1988 roku, gdy odbyło się pierwsze spotkanie w Holandii. Każdego roku inne państwo członkowskie gości na wybranej uczelni uczestników wydarzenia. Bieżącego roku to Politechnika Warszawska będzie gospodarzem konferencji i przyjmie do siebie prawie 200 studentów i absolwentówW ubiegłym roku 16-osobowa delegacja Stowarzyszenia "GEOIDA" zbierała doświadczenia podczas IGSM w Walencji. Organizatorami byli studenci z Universitat Politècnica de València. Cały pobyt uświetniła wspaniała, gorąca pogoda, dzięki której wszystkie plan... więcej»

Szacunek gruntów na potrzeby prac scaleniowych DOI:10.15199/50.2019.6.2
(Jarosław TASZAKOWSKI, Gustaw KORTA)

Wprowadzenie Szacunek gruntów uznawany jest za najważniejszy element prac scaleniowych, gdyż od stopnia jego uniwersalności, dokładności, poprawności wykonania zależy szczegółowy projekt scalenia gruntów. Szacunek porównawczy gruntów możemy podzielić na dwa podstawowe kryteria: szacunek względny i bezwzględny. Wartość względna określona jest w przyjętych z góry jednostkach porównawczych, umożliwiających ustalenie wzajemnego stosunku wartości dowolnych gruntów znajdujących się na terenie obiektu scalenia [1]. Natomiast wartość bezwzględna jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych. Scalenie gruntów opiera się na zasadzie ekwiwalentności. Polega ona na zachowaniu niezmienionej wartości gruntów danego gospodarstwa przed i po scaleniu. W Polsce na potrzeby prac scaleniowych najczęściej stosowane są metody szacunku tradycyjna oraz wskaźnikowa. Metoda tradycyjna opiera się na określeniu wartości 1 ha gruntu wyrażonych w jednostkach szacunkowych, które przypisane są klasom bonitacyjnym na obszarze objętym scaleniem. Metoda wskaźnikowa opiera się na regule stałego współczynnika glebowo-przyrodniczego i uwzględnia dodatkowo czynniki ekonomiczne. W obu metodach wykorzystuje się mapę ewidencji gruntów, a w metodzie wskaźnikowej dodatkowo wykorzystywana jest mapa glebowo-rolnicza. Poza tymi metodami stosowana jest także wieloczynnikowa metoda szacunku gruntów. W metodzie tej korzysta się z mapy ewidencji gruntów, a także opracowanych wielkości punktowych klas bonitacyjnych gruntów obszaru Polski. Metoda ta uwzględnia wprowadzone dodatkowo czynniki, które podwyższają wartość gruntu. Należą do nich między innymi: zapotrzebowanie na tereny budowlane, poprawa stosunków wodnych w glebie, faworyzowane położenie na terenie wsi, a także lokalna atrakcyjność terenu. Metoda ta bierze pod uwagę również negatywne czynniki, które mają wpływ na obniżenie wartości szacunkowej gruntów, takie jak nachylenie terenu, oddalenie gruntu od zagrody, zadrz... więcej»

2019-5

zeszyt-5854-przeglad-geodezyjny-2019-5.html

 
W numerze m.in.:
Fotogrametria w pojazdach autonomicznych
Za konstruktora pierwszego samochodu uznaje się Carla Benza, który w 1885 roku zbudował samochód trójkołowy z jednocylindrowym czterosuwowym silnikiem benzynowym. Po pojazdach samobieżnych, napędzanych parą nastała pora pojazdów o napędzie spalinowym i elektrycznym. Od tych czasów sporo się zmieniło. Koniec wieków przyniósł nam samochody o napędzie hybrydowym i wodorowym. Prawdziwa rewolucja jednak przed nami, chociaż idea ta jest znana od dziesiątek lat. Nie tylko producenci samochodów, jak Ford, Volvo, Nissan, Toyota, Tesla i Mercedes-Benz, ale także Google i Uber, w ciągu ostatnich kilku lat testują pojazdy autonomiczne. Czynione są wielkie postępy w rozwoju samochodu następnej generacji - prototypy już istnieją. Jaka technologia stoi "samojezdnością" zwaną "autonomicznością" i czy lub gdzie w końcu znajduje się tu szeroko rozumiana fotogrametria? Wielkim odkryciem dla nikogo nie będzie, że to globalny system nawigacji satelitarnej GNSS jest podstawą jezdnych s... więcej»

"Być narodowi użytecznym" (Ryszard RUS)
P.T. Czytelnikom PG należy się informacja o genezie hasła Pierwszego (I) Powszechnego Zjazdu Mierniczych Polskich, który odbył się w Warszawie w dniach od 4 stycznia (sobota) do 6 stycznia [nota bene poniedziałek Święto Trzech Króli] 1919 roku… Na początek kilka faktów, o których powszechnie wiadomo, m.in. że główne fazy rozbiorów Polski to: ??I rozbiór - 1772 (Rosja, Prusy, Austria), ??II rozbiór - 1793 (Rosja, Prusy), ??III rozbiór - 1795 (Rosja, Prusy, Austria). Po III rozbiorze Polski obszar zaboru pruskiego stanowił ponad połowę terytorium Królestwa Prus, zaś Polacy stanowili blisko połowę jego ludności. W 1807 roku Polska uzyskała namiastkę niepodległości w formie utworzonego Księstwa Warszawskiego, w 1815 roku przekształcono je w niesuwerenne Królestwo Polskie, formalnie związane unią personalną z Rosją. Rosja zajęła tym samym 82% terytorium Rzeczypospolitej w granicach z 1772 r., Austria 11%, Prusy 7%. W 1916 roku Austro-Węgry i Niemcy utworzyły zależne od nich regencyjne Królestwo Polskie. Powstały po obaleniu caratu Tymczasowy Rząd Rosji księcia Lwowa w manifeście 17 marca/30 marca 1917 roku uznawał dla narodu polskiego pełne prawo stanowienia o swoim losie według własnej woli i że wierny układom ze swymi sprzymierzeńcami, wierny wspólnym planom walki przeciwko światu germańskiemu, chciwemu walki, dopomoże do utworzenia niezawisłego państwa polskiego ze wszystkich terytoriów, w których Polacy tworzą większość, jako rękojmię trwałego pokoju w przyszłej, nowo zorganizowanej Europie. 29 sierpnia 1918 roku Rada Komisarzy Ludowych, realizując postanowienia pokoju brzeskiego, specjalnym dekretem anulowała traktaty rozbiorowe (za czym jednak nie nastąpił zwrot Polsce ziem ani innych dóbr zagrabionych w wyniku rozbiorów), 7 października 1918 r. Rada Regencyjna zapowiedziała niepodległość Polski i 11 listopada 1918 r. przekazała naczelne dowództwo wojska Józefowi Piłsudskiemu, 14 listopada 1918 r. rozwiązała się. Po 1918... więcej»

Spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami środowiska geodezyjnego dotyczące projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Barbara Kosińska)
26 kwietnia 2019 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie środowiska geodezyjnego z Głównym Geodetą Kraju, na którym Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wyjaśnił szczegółowe zapisy opublikowanego projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Podczas otwarcia wydarzenia Minister Jerzy Kwieciński przekazał Głównemu Geodecie Kraju Waldemarowi Izdebskiemu upoważnienie do przeprowadzania konsultacji społecznych nowelizacji ustawy.W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 przedstawicieli ze środowiska geodezyjnego reprezentujących różne organizacje geodezyjne, przedsiębiorców i wykonawców oraz administrację samorządową. Ze strony administracji rządowej w spotkaniu uczestn... więcej»

Eksperymentalne badania wpływu przesłonięcia wiązki pomiarowej dalmierza elektrooptycznego na wyniki precyzyjnych pomiarów odległości w pomieszczeniu zamkniętym DOI:10.15199/50.2019.5.1
(Henryk BRYŚ, Kazimierz ĆMIELEWSKI, Izabela WILCZYŃSKA)

1. Wstęp W przypadku wykonywania pomiarów, których zadaniem jest określenie warunków geometrycznych elementów obiektów inżynierskich, dokładność pomiarów często powinna kształtować się na poziomie dziesiętnych części milimetra. Uzyskanie takich dokładności pomiaru współczesnymi instrumentami geodezyjnymi możliwe jest jedynie, gdy na mierzonym obiekcie nie występują: ograniczona przestrzeń obserwacyjna, słabe oświetlenie, zapylenie, zróżnicowane temperatury otoczenia, drgania podłoża i inne czynniki. Wspomniane powyżej uwarunkowania w równym stopniu odnoszą się do pomiarów kątowych, jak i odległościowych. Niewątpliwą zaletą metod geodezyjnych jest możliwość odniesienia wykonanych obserwacji do osnowy geodezyjnej utrwalonej punktami w pewnym otoczeniu obiektu. Takie postępowanie pozwala na niezależne określenie w czasie i przestrzeni każdego elementu konstrukcyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, stosownymi normami lub wytycznymi. Podstawową zasadą prowadzenia obserwacji jest zapewnienie "czystej" wizury na drodze pomiędzy stanowiskiem obserwacyjnym a mierzonym celem. Pomiary przeprowadzane na obiektach inżynierskich często wykonywane są w warunkach, w których wiązka pomiarowa instrumentów przebiega w pobliżu różnego rodzaju przedmiotów i elementów obiektów jak: krawędzie ścian, wystające pręty, druty, belki, deski, zwisające liny itp. W przypadku pomiarów lunetowych wpływ przeszkód w pobliżu osi celowej na wyniki pomiarów niwelacyjnych omówiono w pracy [7]. W odniesieniu do pomiarów odległości z wykorzystaniem dalmierzy elektrooptycznych w procesie pomiarowym, występują także błędy przypadkowe i systematyczne niepochodzące od instrumentu (dalmierza), ale mające swe źródło w różnych operacj... więcej»

Fig Working Week - Hanoi, Wietnam - 22-26 kwietnia 2019 (Ludmiła Pietrzak)
Hasłem przewodnim FIG Working Week w 2019 roku było "Geospatial Information for a Smarter Life and Environmental Resilience".W dniu 22 kwietnia 2019 roku, w Poniedziałek Wielkanocny, rozpoczął się w... więcej»

2019-4

zeszyt-5825-przeglad-geodezyjny-2019-4.html

 
W numerze m.in.:
Z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewem Gryglasem rozmawia Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego dr inż. Ludmiła Pietrzak
LUDMIŁA PIETRZAK: Panie Pośle, jest Pan członkiem Porozumienia Jarosława Gowina, zapewne słyszał Pan, że nowa dyscyplina naukowa - inżynieria lądowa i transport - objęła swoim zakresem dotychczasowe budownictwo, transport oraz geodezję i kartografię. Sytuacja ta jest niezrozumiała dla tysięcy geodetów. Zlikwidowano geodezję, pozostawiając niektóre tak małe dyscypliny jak leśnictwo. Poza tym niektóre dyscypliny naukowe mają bardzo rozbudowane nazwy, tak jak np. inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka. Co Pan o tym sądzi? ZBIGNIEW GRYGLAS: Witam Państwa, jestem jednym z dwóch geodetów zasiadających w Polskim Sejmie, absolwentem Wydziału Geodezji na Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie - obecnie Uniwersytet Warmińsko- Mazurski. Zanim trafiłem do polityki, krótko pracowałem w zawodzie i także jako nauczyciel akademicki. Nigdy nie zapomnę nieodżałowanej Profesor Marii Krystyny Szacherskiej - córki przedwojennego oficera, która była przez lata moim mentorem. Geodezja nauczyła mnie konkretnego podejścia do życia i rozwiązywanych problemów. W tym kontekście ze smutkiem przyjąłem regulacje Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego odbierające geodezji miano odrębnej dyscypliny nauki. Wspólnie z Panem prof. Januszem Walo interweniowaliśmy w tej sprawie u Wicepremiera, Ministra Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina. Choć uzyskaliśmy zrozumienie Premiera, nasze starania nie zakończyły się sukcesem, ale nie składamy broni. L.P.: Co mogą jeszcze zrobić geodeci, naukowcy i przedsiębiorcy prowadzący badania i prace rozwojowe w obszarze geodezji i kartografii, aby przynajmniej mieć geodezję w nazwie szerszej dyscypliny? Z.G.: Myślę, że geodezja i geodeci obronią się sami. Historyczne zasługi naszego środowiska dla obrony suwerenności i integralności Rzeczypospolitej są powszechnie znane i były publicznie podkreślane, choćby podczas Jubileuszu 100-lecia... więcej»

Księgi wieczyste - udostępniać?
W odpowiedzi na interpelację nr 29468 Panów Posłów Pawła Skuteckiego, Macieja Masłowskiego, Pawła Szramki i Jerzego Jachnika z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, w której posłowie zadali 10 pytań w sprawie udostępniania EKW, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak w dniu 14.03.2019 r. odpowiedział na interpelację poselską. Poniżej publikujemy odpowiedzi na 4 pytania - najważniejsze dla środowiska geodezyjnego. 1. Czy w ocenie Pana Ministra baza Elektronicznych Ksiąg Wieczystych jest należycie zabezpieczona? Wyszukiwarka ksiąg wieczystych udostępniona na stronie ekw.ms.gov. pl jest ogólnodostępna, czyli każdy, kto zna numer księgi wieczystej (w tym również podmioty komercyjne) może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgodnie z § 15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, ze względu na bezpieczeństwo centralnej bazy danych ksiąg wieczystych Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych może ograniczyć możliwość przeglądania ksiąg wieczystych poprzez wskazanie maksymalnej liczby wniosków o przeglądanie ksiąg wieczystych kierowanych z jednej lokalizacji internetowej lub przedłużenie minimalnego czasu na udzielenie dos... więcej»

Sposoby cyfrowej archiwizacji PZGiK (Dariusz Barcikowski)
Archiwizacja cyfrowa czy inaczej digitalizacja (cyfryzacja) materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) jest w ostatnim czasie tematem ważnym, nośnym i palącym problemem dla wielu Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). Są 2 podstawowe cele cyfryzacji zasobu geodezyjnego: 1. Stworzenie cyfrowej kopii bezpieczeństwa PZGiK; 2. Udostępnienie materiałów PZGiK w postaci cyfrowej. Zapisy § 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK jednoznacznie wskazują datę 31 grudnia 2020 r., jako datę zakończenia prac przetworzenia cyfrowego materiałów zasobu. Poza ODGiK-ami województwa mazowieckiego, które zrealizowały projekt z RPO w poprzedniej perspektywie finansowania unijnego (2007-2013) i zeskanowały w większości zasoby operatów i map, ODGiK-i w pozostałych województwach są na etapie realizacji lub poszukiwań wykonawców prac skanowania. A o to w ostatnim czasie jest bardzo trudno… Zazwyczaj prace związane ze skanowaniem PZGIK wchodzą w zakres kompleksowych działań, tworząc tzw. "przetarg zintegrowany", tzn. obejmujący wykonanie baz GESUT, BDOT500, EGiB i skanowanie PZGiK, co stanowi pewien problem. Wiąże się to z tym, że ODGiK-i chcą... więcej»

21., czyli OCZKO - to szczęśliwa liczba, a 21 marca to szczególna data?!
TROCHĘ historii… W 2012 roku (czyli w 500. rocznicę urodzin słynnego flamandzkiego matematyka i geografa, prekursora współczesnej kartografii Gerarda Mercatora)… ... tak naprawdę nazywał się Gerard de Cremer (de Gemor wg innej wersji). Merkator jest zlatynizowaną wersją jego nazwiska oznaczającego kupca. Urodził się on w 1512 roku we flandryjskim mieście Rupelmonde. Matematyki, astronomii i geografii zaczął się uczyć w wieku 22 lat u Gemmy Frisiusa. Tajniki grawerowania zgłębiał zaś u Gasparda Van der Heydena. Swoją pierwszą mapę (Ziemi Świętej) ukończył w wieku 25 lat. Rok później opracował mapę świata. Merkator był pierwszym kartografem, który na tego typu opracowaniach zaczął używać nazwy "Ameryka". Od roku 1585 wydawał kolejne części "Atlas Sive Cosmographicae" (Atlas albo opis świata), jeden z pierwszych (po "Theatrum Orbis Terrarum" Abrahama Orteliusza) nowożytnych atlasów. To właśnie od jego tytułu usystematyzowany zbiór map przyjęło się nazywać atlasem. Merkator zapisał się w historii kartografii również jako twórca popularnego walcowegoodwzorowania wiernokątnego, nazwanego później jego imieniem. Zmarł w 1594 roku w Duisburgu, jeszcze przed wydaniem ostatniej części swojego atlasu. ...święto DZIEŃ GEODETY ustanowiła Europejska Organizacja Geodetów (CLGE). Towarzyszyły temu obchody organizowane zarów... więcej»

Cena oferty niższa np. o 20% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert (Dariusz ZIEMBIŃSKI)
Z dniem 28 lipca 2016 r. brzmienie art. 90 ustawy uległo zmianie w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). W świetle znowelizowanej treści przepisu art. 90 ust. 1 Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwią... więcej»

2019-3

zeszyt-5793-przeglad-geodezyjny-2019-3.html

 
W numerze m.in.:
Podmioty prawa posiadające legitymację procesową w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości DOI:10.15199/50.2019.3.1
(Dariusz FELCENLOBEN)

Wprowadzenie Prawo geodezyjne i kartograficzne1 nie definiuje na swój użytek pojęcia "strony" w postępowaniu rozgraniczeniowym. Ustalając krąg podmiotów, którym służy prawo złożenia wniosku o rozgraniczenie nieruchomości (legitymacja procesowa czynna) i bycia jego stroną (legitymacja procesowa bierna), należy zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do innych przepisów rozdziału 6 p.g.k. odwołujących się do ogólnego pojęcia "strony", w art. 33 ust. 1 p.g.k. ustawodawca doprecyzowuje jego znaczenie, zawężając grono podmiotów uprawnionych do zawarcia ugody granicznej jedynie do "zainteresowanych właścicieli nieruchomości"2. Gramatyczna wykładnia tego przepisu skłaniałaby do przyjęcia stanowiska, że tylko właściciel nieruchomości może być stroną postępowania rozgraniczeniowego. Przepis art. 33 ust. 1 p.g.k. można także interpretować, nie jako zawężający krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego i bycia jego stroną, ale ewentualnie jako normę o charakterze lex specialis uzależniającą możliwość wydania decyzji rozgraniczeniowej jedynie w przypadku, gdy zainteresowani właściciele nieruchomości (a nie inne ewentualne strony tego postępowania) nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Przyjętą interpretację komplikuje jednak zapis art. 31 ust. 4 p.g.k., w którym ustawodawca nakłada na upoważnionego geodetę obowiązek "nakłaniania stron do zawarcia ugody", a nie właścicieli nieruchomości. Brak konsekwencji ustawodawcy w tym zakresie powoduje, że przepis art. 33 ust.1 p.g.k. nie może być interpretowany ściśle i jednoznacznie jako zawężający pojęcie strony w tym postępowaniu. W kontekście prezentowanego zagadnienia rodzą się pytania o ratio legis przyjętego w art. 33 ust. 1 p.g.k. rozwiązania zawężającego krąg podmiotów uprawnionych do zawarcia ugody granicznej jedynie do właścicieli nieruchomości. Dokonując ... więcej»

Skanujemy - aktualizacja danych LiDAR (Krzysztof BAKUŁA)
Lotnicze skanowanie laserowe jest już znane większości geodetów. Dane te od 2010 zasilają zasób danych wysokościowych i są dziś podstawowym źródłem danych wysokościowych. Obecny stan zasobu w odniesieniu do najbardziej dokładnych danych o terenie, których źródłem jest pułap lotniczy, pokazany został na rysunku 1. Widzimy na nim mozaikę zasięgów bloków danych archiwalnych, z których najstarsze pochodzą z 2010 roku. Zaznaczyć trzeba w tym miejscu, że zwykło się przyjmować, że typowa aktualizacja danych fotogrametrycznych w postaci zdjęć lotniczych odbywa się co ok. 3 lata. Taka jest też "żywotność" w rozumieniu aktualności, danych geoprzestrzennych. Oczywiście nie jest to regułą, a zależy od krajobrazu. Szybciej zmianie ... więcej»

Oświadczenie składane przed geodetą w postępowaniach granicznych DOI:10.15199/50.2019.3.2
(Artur Biela)

WSTĘP Określenie w trybie pozasądowym zasięgu prawa własności przez wydzielenie z przestrzeni punktów i linii granicznych odbywa się na podstawie przepisów prawa geodezyjnego. W zależności od procedury, w jakiej to następuje, skutki prawne takiego "ustalenia" będą różne. Podstawową formą określenia prawnego zasięgu własności nieruchomości jest przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości1. Składa się ono z reguły z dwóch stadiów: administracyjnego i sądowego2. Zasadniczy tryb rozgraniczenia normują przepisy rozdziału 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne3. Postępowanie to jest wszczynane na wniosek lub z urzędu, a organem je prowadzącym - właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) danej gminy. Koniecznych czynności w postępowaniu administracyjnym dokonuje upoważniony przez ten organ geodeta. O przebiegu granic decyduje przede wszystkim możliwość ustalenia granicy na podstawie znaków i śladów granicznych, map i innych dokumentów, w tym wymienionych w § 3 i 5 rozporządzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości4 oraz punktów osnowy geodezyjnej. Natomiast w razie sprzeczności lub braku jednoznaczności dowodów, geodeta nie może samodzielnie określić tego przebiegu, dając pierwszeństwo jednym dowodom przed drugimi. W takiej bowiem sytuacji o przebiegu granicy decyduje zgodne oświadczenie stron albo ugoda stron5. Należy zwrócić uwagę, że zawarte w ugodzie porozumienie co do istniejącego między stronami stosunku prawnego również 1 Pojęcia "granica nieruchomości" oraz "granica działki ewidencyjnej" będą w niniejszym tekście stosowane zamienne, gdyż w zakresie poruszanego tematu różnice pomiędzy tymi terminami są bez znaczenia. 2 W. Jarzębowski. "Cywilistyczne problemy postępowania rozgraniczeniowego w związku z wejściem w życie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne". Nowe Prawo 1990, nr 7-9, poz. 17. 3 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 Nr 30, poz. 163 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), [dalej: p.g.i... więcej»

Problemy ze stabilizacją po podziale z UGN - wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów znakami granicznymi (rozporządzenie "podziały") czy też wyznaczenie, a następnie stabilizacja punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib (PGiK i "standardy") - ZRD1 czy ZRD5? (PIETRZAK Ludmiła, BAŁA Sebastian, KRUPIŃSKI Jarosław, PALUCH Danuta, PUZIA Mirosław, RADZIO Witold)
PIETRZAK Ludmiła Otrzymujemy liczne sygnały o ogromnej przydatności Panelu ekspertów, który porządkuje w wielu starostwach oraz w wykonawstwie geodezyjnym stosowanie często trudnych i niejednoznacznych przepisów. Jeżeli chcielibyście Państwo, żeby poruszyć konkretny temat, którego potrzebujecie w codziennej pracy, a przepisy nie są jednoznaczne, prosimy o e-maila na adres p.geo@sigma-not.pl Tym razem temat dotyczący stabilizacji po podziale z UGN. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Jednocześnie zgodnie z art. 23 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o m.in. podziale nieruchomości, a dokumenty te przekazuje się staroście w terminie 14 dni od dnia, w którym wywołują skutki prawne. Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24. 2a. informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z dokumentów, o których mowa powyżej. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Tak wyglądają przytoczone przepisy. Ale jak zwykle problem jest i to duży. Jeżeli starosta wyprzedzi geodetę i ujawni decyzję "podziałową", to w zależności od staro... więcej»

"Żółte słupki" - mit o prawidłowym oznaczeniu pasa drogowego (Witold ZALEWSKI)
Kiedyś na pewnej konferencji geodezyjnej, w luźnej rozmowie na temat granic nieruchomości, jako dobry przykład dbałości o ich stan jako przykład podano sposób oznaczania pasów drogowych dodatkowymi, żółtymi słupkami z napisem "pas drogowy". Żaden z rozmówców nie miał wówczas wątpliwości, że jest to dobre działanie ze strony zarządcy drogi.Z pewnością każdy poruszający się drogami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zauważył, że wzdłuż drogi osadzone są betonowe żółte słupki. Czasami jest ich tak dużo, zwłaszcza na zjazdach, że aż oczy bolą. O ile sam słupek mógłby być różnie interpretowany przez użytkowników drogi, to po odczytaniu umieszczonego na nich napisu "Pas Drogowy" wszystko staje się jasne - to granice oddzielające drogę od pozostałych gruntów. Ileż to pracy i pieniędzy kosztowało oznaczenie długich na dziesiątki kilometrów dróg. Sprawdzenie, weryfikacja, wznowienie czy ustalenia granic, a następnie oznaczenie ich dodatkowymi "żółtymi słupkami". Tylko podziwiać i brać przykład, jak dbać w terenie o stany prawne granic nieruchomości. I faktycznie tak powinno być, ale niestety nie jest. Pewnego dnia przyszedł do mnie załamany klient (gospodarz), który na skutek oznaczenia "Pasa Drogowego" musiał się cofnąć od faktycznego pasa drogi w głąb swojej działki o ok. 8 m. Opowiadał mi: Któregoś dnia, idąc rano na m... więcej»

2019-2

zeszyt-5761-przeglad-geodezyjny-2019-2.html

 
W numerze m.in.:
Czy geodeta, wchodząc na grunt bez zgody właściciela, narusza prawo? DOI:10.15199/50.2019.2.4
(Artur Biela)

Rozpatrując odpowiedzialność karną dowolnego czynu, należy w kolejności: wyodrębnić zachowanie, które będzie przedmiotem analizy, ustalić wstępną kwalifikację czynu - czyli ustalić, czy zachowanie to jest zgodne z typem czynu zabronionego z ustawy karnej - wykazać, czy doszło do realizacji wszystkich znamion opisanych w rozpatrywanej normie (w tym ocenić stronę podmiotową tj. umyślność bądź nieumyślność), na koniec zweryfikować, czy do czynu doszło w okolicznościach wyłączających winę lub karalność. W takiej konwencji poddany zostanie analizie czyn, jakim jest wykonywanie pomiaru terenowego na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, bez jej zgody. Aby zachowanie stanowiło przedmiot zainteresowania prawa karnego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy posiada ono łącznie następujące cechy: jest społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy, o ustawowych znamionach, bezprawne, zawinione i karalne lub jest społecznie szkodliwe, zabronione przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. W pierwszym przypadku mielibyśmy do czynienia ze zbrodnią lub występkiem, w drugim - z wykroczeniem. Pojęcie czynu zabronionego zdefiniowane jest w art. 115 § 1 k.k.1 i oznacza zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że "nie całość zachowania człowieka w określonym czasie i przestrzeni oceniana jest jako «czyn zabroniony», a tylko fragmenty tego zachowania wyodrębnione znamionami czynności sprawczej"2. Aby stwierdzić, czy dane zachowanie człowieka stanowi czyn zabroniony, należy porównać cechy tego zachowania z zawartym w ustawie karnym opisem typu (wzorca) czynu zabronionego. Jeżeli w stanie faktycznym wystąpiły wszystkie elementy opisu składającego się na ujęty w ustawie wzorzec, to mamy do czynienia z czynem zabronionym3. Rozważmy więc następujący stan faktyczny: geodeta dokonuje pomi... więcej»

Tereny mieszkaniowe i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (Maciej Czwojda)
Od dłuższego czasu trwa chaos prawny związany z prawidłowym oznaczaniem terenów zurbanizowanych (mieszkaniowych itp.). Liczne wyroki sądów administracyjnych oraz niejednolite stanowiska organów centralnych nie rozwiązują problemu, a jeszcze bardziej go pogłębiają. Zgodnie z definicją rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (dalej: rozporządzenie egib) do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty, niewchodzące w skład działek siedliskowych, o których mowa w lp. 5: 1) zajęte pod budynki zaliczone w PKOB do działu 11 - budynki mieszkalne; 2) zajęte pod budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi, o których mowa w pkt 1 oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczenia ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne; 3) położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 2 lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki. Dlaczego to jest takie ważne? Jestem p... więcej»

In memoriam Jan Bielański 1936-2019
Urodził się w dniu 3 maja 1936 r. we wsi Łukowa, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie. W ramach akcji pacyfikacyjnej "Akcja Zamość" wysiedlony został wraz z rodzicami z Ziemi Zamojskiej, a po przejściu przez obóz koncentracyjny na Majdanku wywieziony został w głąb III Rzeszy Niemieckiej. Po powrocie do Polski w 1945 r. ukończył szkołę podstawową we wsi Chmielek, pow. Biłgoraj w 1952 r., a następnie uczęszczał do technikum Budowy Dróg i Mostów w Szczecini... więcej»

Pod paragrafem, czyli prawo na co dzień (Alicja MEUSZ)
1. Prowadzenie postępowania administracyjnego w stosunku do osoby zmarłej i wydanie decyzji w stosunku do takiej osoby ocenione być musi jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Jest to bowiem uchybienie, w wyniku którego powstają skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt: I OSK 238/17. Możliwość bycia stroną postępowania administracyjnego determinowana jest posiadaniem przymiotu zdolności prawnej. Nie może także budzić zastrzeżeń, że zdolność prawna osoby fizycznej ustaje - jak już wyżej wskazano - z chwilą jej śmierci. Konsekwencją utraty zdolności prawnej jest to, że w stosunku do osoby zmarłej nie można wszcząć i prowadzić postępowania administracyjnego, a także wydać decyzji. Decyzja wydana w takiej sytuacji rażąco narusza prawo w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa). Wypada także podkreślić, iż na ocenę o zaistnieniu wad, o których mowa w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa nie ma wpływu to, czy organ wiedział o śmierci strony postępowania oraz czy jego niewiedza była zawiniona czy też nie. Utrata zdolności prawnej ma charakter obiektywny. Organ, wszczynając postępowanie administracyjne, jest zobowiązanym ustalić występujące w sprawie strony. 2. Następca prawny wstępuje do postępowania na miejsce dotychczasowej strony, w rozumieniu art. 30 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w takim stadium, w jakim postępowanie to znajduje się w chwili jego zgłoszenia się, co w szczególności oznacza, iż wszystkie czynności procesowe dokonane przed zaistnieniem następstwa przez organ lub poprzednika prawnego pozostają ważne (wiążące) i nie muszą być powtarzane - teza wyroku NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt: I OSK 1262/16. Sąd wskazał ponadto, że jeżeli jakaś czynność zdziałana przez poprzednika ma charakt... więcej»

Scalenia gruntów w ujęciu historycznym. Scalenia kiedyś i dziś. Historia Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych w Polsce - cd. DOI:10.15199/50.2019.2.3
(Jarosław TASZAKOWSKI, Gustaw KORTA)

3. Scalenia dziś Wzrost ilości realizowanych scaleń gruntów w Polsce nastąpił dopiero po wejściu do Unii Europejskiej. Scalenia wykonywane w Polsce w latach 2004- 2006 były finansowane głównie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" (Dz.U. 2004 r. Nr 197, poz. 2032, z późn. zm.) Priorytet 2. "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", Działanie 2.2. "Scalanie gruntów". Po raz pierwszy program ten umożliwił dofinansowanie scalenia gruntów z funduszy unijnych. Możliwość realizacji scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadziła ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.). Ustawa uściśliła listę zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013, w tym działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Natomiast na podstawie Rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2009 r., Nr 48, poz. 388 z późn zm.), na scalanie gruntów w Polsce została przyznana kwota 152 mln euro. Kolejny okres finansowania i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. (Dz.U. z 2015 r., poz. 349), w kwestii scaleniowej definiując działanie: 4. Inwestycje w środki trwałe oraz poddziałanie: 4.3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Warunki aplikowania o środki zostały ujęte w ... więcej»

2019-1

zeszyt-5737-przeglad-geodezyjny-2019-1.html

 
W numerze m.in.:
Przegląd przepisów prawa - 100 lat Geodezji i Kartografii
Przepisy dostępne m.in. na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa Rodzaj aktu Autor Data uchwalenia Data wejścia w życie Data uchylenia/ utraty aktualności Przepisy tymczasowe o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej Dekret Naczelnik Państwa 7 lutego 1919 r. 8 lutego 1919 r. 31 stycznia 1952 r. Statut Urzędów Miar Rozporządzenie Minister Przemysłu i Handlu 7 sierpnia 1919 r. 24 września 1919 r. 31 sierpnia 1951 r. Wykonywanie przez geometrów prywatnych czynności mierniczych, związanych z działalnością Urzędów Ziemskich Rozporządzenie Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego 8 czerwca 1920 r. 19 lipca 1920 r. 20 maja 1927 r. Wykonywanie w b. Królestwie Polskiem robót mierniczych w górnictwie przez mierniczych przysięgłych Rozporządzenie Minister Przemysłu i Handlu 3 czerwca 1921 r. 25 czerwca 1921 r. 24 września 1925 r. Postępowanie przy parcelacji posiadłości ziemskich, prowadzonej przez osoby prywatne Rozporządzenie Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego 27 kwietnia 1921 r. 15 czerwca 1921 r. 9 stycznia 1926 r. Opłaty za czynności urzędów miar Rozporządzenie Minister Przemysłu i Handlu 13 maja 1922 r. 1 czerwca 1922 r. 20 maja 1923 r. Scalanie gruntów Ustawa Sejm 31 lipca 1923 r. 21 września 1923 r. 27 stycznia 1968 r. Upoważnienie niektórych kategorii mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego Rozporządzenie Minister Reform Rolnych 14 grudnia 1923 r. 22 grudnia 1923 r. 20 maja 1927 r. Instrukcja, dotycząca warunków oraz trybu wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego, przez mierniczych upoważnionych na podstawie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1923 r. Rozporządzenie Minister Reform Rolnych 11 kwietnia 1924 r. 31 maja 1924 r. 20 maja 1927 r. Mierniczy przysięgli Ustawa Sejm 15 lipca 192... więcej»

subiektywne KALENDARIUM na 100-lecie ruchu społeczno-zawodowego POLSKIEJ niepodległej GEODEZJI 10 naj... wydarzeń na 100 lat
ROK Miesiąc Dzień OPIS wydarzenia 1916 maj 6 Powstaje pierwsza, samodzielna or ganizacja zawodowa geodetów na ziemiach polskich w Warszawie przy ul. Wspólnej 19, pod nazwą "Związek Geometrów" - inicjatywa geometrów przysięgłych: J. Kostrzębskiego oraz Z. Majewskiego 1 1919 styczeń 4-6 Pierwszy (I) Powszechny Zjazd Mierniczych Polskich pod has... więcej»

Polska powiatowa - wypaczenie czy tradycja (normalność)? (Dariusz Pręgowski)
Od czasu do czasu (ostatnio częściej) w rozmowach lub też różnych komentarzach w środowisku geodezyjnym, pojawia się określenie "Polska powiatowa". Używane jest ono w kontekście negatywnym, związanym z różnym (niejednakowym) traktowaniem geodetów w różnych starostwach powiatowych, które są przecież przede wszystkim mekką wykonawców prac geodezyjnych. W obecnych czasach mamy do czynienia z bardzo mocnym parciem do standaryzacji. Przybiera ono wymiar nie tylko krajowy, ale i globalny. Choć przecież nawet w takiej małej Europie, mamy kraj, w którym jeździ się lewą stroną jezdni. Potrzeby standaryzacji znane są od bardzo dawna. Dziś przybierają one na znaczeniu, w moim przekonaniu, głównie ze względu na wkraczanie technologii informatycznych w różne obszary codziennego życia. Ale standaryzacja raczej powinna mieć jakieś granice... Czy chcielibyśmy wszyscy jeździć na takich samych rowerach i mieć takie same berety? Ba - czy wszyscy powinniśmy być identyczni? Genetyka i metody medyczne są już na to prawie gotowe! Jestem niemal pewien, że nikt z Czytelników nie przyklaśnie takim pomysłom. Różnijmy się więc choć nieco. Ale żyjmy w harmonii i współpracujmy. I to jest odpowiedź na to, czy "Polska powiatowa" jest wypaczeniem. Polska powiatowa i starosta to nasza historia i tradycja. Tak jak na wyspie - Izba Lordów i ruch lewostronny. Chcąc wpasować się w konwencję tego wyjątkowego numeru miesięcznika, skupię się dziś może nie na geodezji, ale na historycznym bycie powiatu, a także starosty, który jest dziś jednocześnie organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Czy jesteśmy osamotnieni? Gdy wpisałem słowo "powiat" do przeglądarki, w jednym z internetowych powszechnych źródeł wiedzy, ku mojemu zdziwieniu, pojawiła się informacja, że powiat jest jednostką administracyjną w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowacji i na Węgrzech (pojawia się też na Litwie). Na tej samej stronie znajdują się również podstawowe informacje o tych jednos... więcej»

WYKAZ GEODETÓW, pracowników Biura Pomiarów Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy, którzy zginęli, zostali zamordowani lub polegli podczas II Wojny Światowej
Stuletnia rocznica odzyskania niepodległości Polskiej Rzeczypospolitej skłania do zadumy i refleksji nad ludźmi, którzy walczyli o tę niepodległość i bronili jej w chwilach zagrożenia. Wśród ludzi różnych zawodów byli też geodeci, którzy ofiarnie bronili kraju przed najeźdźcami niemieckimi podczas II Wojny Światowej oraz w czasie okupacji w Powstaniu Warszawskim. Z okazji zbliżających się uroczystości 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich pragniemy uczcić stosowną publikacją i tablicą pamięci geodetów poległych w obronie ojczyzny. Prosimy więc Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego, rodziny i kolegów geodetów osób wymienionych w WYKAZIE G... więcej»

Piśmiennictwo geodezyjne w 100-leciu NIEPODLEGŁEJ DOI:10.15199/50.2019.1.2
(Wojciech WILKOWSKI)

Wprowadzenie Zapisany papier - ten tradycyjny, aczkolwiek niezawodny nośnik informacji - pozwala uwiecznić tych, którzy włożyli wiele pracy twórczej i inwencji tworzenia do etosu inżyniera i technika geodety. Wielu z nich odeszło na zawsze, bo takie są nieubłagane prawa przyrody, lecz ich nazwiska oraz wyniki ich pracy zostały uwiecznione na często pożółkłych kartach pism, które na swych łamach przedstawiały problematykę nurtującą naszych kolegów i koleżanki, wykonujących zawód ówczesnego mierniczego, a teraz geodety. Tytuły tych pism według dat ich powstawania to: w okresie międzywojennym: Przegląd Mierniczy, Biuletyn Koła Inżynierów, Geodeta; w latach 1945 i późniejszych: Przegląd Geodezyjny, Geodezja i Kartografia, Pocztylion i Magazyn Geoinformacyjny Geodeta. Tylko piśmiennictwu zawdzięczamy wiedzę o historii rozwoju gatunku homo sapiens oraz ściśle z tym rozwojem związanym zawodzie geodety. W momencie, gdy homo sapiens przeszedł na osiadły tryb bytowania, powstał natychmiast problem granic obszarów zajmowanych początkowo przez poszczególne plemiona, później państwa, a następnie indywidualnych członków tych społeczności. Rozpoczął się proces dzielenia Ziemi i narodziła się Geodezja, której źródłosłowem jest zbitka słów greckich GE - ziemia oraz DAISIA - dzielić ([1], [2], [4]). Wielkim osiągnięciem piśmiennictwa geodezyjnego w Polsce Jagiellonów było wydanie w 1566 r. pierwszej książki technicznej, napisanej w języku polskim (w ówczesnym piśmiennictwie obowiązywała zasada wydawania dzieł naukowych w języku łacińskim). Była to książka pt. "Geometria. To jest miernicka nauka po polsku krótko napisana z greckich i łacińskich ksiąg", a jej autorem był ówczesny prof. Stanisław Grzepski - kierownik Katedry Geometrii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. DOI: 10.15199/50.2019.1.2 Badając piśmiennictwo geodezyjne w Polsce, powstałe równolegle z początkiem odrodzenia Rzeczypospolitej oraz utworzenia organizacji geodezyjnych, a... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: +48 22 619 19 95
e-mail: p.geo@sigma-not.pl
www: http://przegladgeodezyjny.pl/

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania
Formularz recenzji
Zasady etyki w publikacjach
Reviewing procedure
Review form
Ethics and publication malpractice statement

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577